דרשות לבר-מצווה לפי פרשת השבוע 

בעזרת ה', נשתדל להביא בכל שבוע דרשה לשבת בר-מצווה, לפי סדר פרשיות השבוע

 
ספר בראשית ספר שמות
    ספר בראשית

 

 
ספר ויקרא ספר במדבר

 

 
ספר דברים דרשות לפי חגים

info@tefillin.co.il |   |  פקס : 997 4560 -  (02) | 997 5158 -  (02) טל  |  לקנות תפילין