זיוף חותמת בד"ץ

י"ד תמוז תשס"ופרסום ב"המודיע", המתריע בפני זיוף של חותמת הבד"ץ.

גם אנו בתפילין בית א-ל, נתקלים מדי פעם במקרים שבהם הונו אנשים ואמרו להם שהם רוכשים תפילין תוצרת תפילין בית א-ל או בהשגחת תפילין בית א-ל,
למרות שהדבר היה שקר, והתפילין לא היו מתוצרת המפעל.

על כן, חשוב מאוד לדעת גם ממי קונים ולא להסתמך על שרלטנים כאלה או אחרים שמוכרים תפילין ללא השגחה, או שמתחזים למפעלים ידועים ומוכרים.

אנו נשמח אם הציבור יעדכן אותנו במקרים נוספים של מתחזים למוכרי תפילין בית א-ל.
  תגובות או סיפורים נוספים ניתן לשלוח אלינו לאימייל

1800 20-33-44
info@tefillin.co.il
 |  02 997 - 4560 :ןופלט |  02 997 - 4170 :סקפ |