פרצות בשוק התפילין

י"ד תמוז תשס"ו

מתוך עלון "מלאכת שמים" של מפקחי הסת"ם.

כפי שניתן לראות בתמונה, ישנם הרבה פרצות בשוק מוצרי הסת"ם,
בתמונה רואים שעיבוד הרצועות נעשה ע"י גוי, כאשר העיבוד נעשה ע"י גוי, וללא השגחה, סביר להניח שהתהליך לא נעשה לשם קדושת תפילין

שלבי העשייה החשובים צריכים להיעשות לשמה.

השלב הסופי של עיבוד הרצועות, שנחשב ל"עבודה חשובה", כשנעשה שלא לשמה, פוסל את הרצועות.

לכן חשוב ביותר לרכוש את הרצועות ממקור נאמן וכשר לכתחילה.

אנו בתפילין בית א-ל, מקפידים שכל הרצועות, הגידים, וכל החומרים הדרושים לעשיית התפילין יהיו עשויים לשם קדושת התפילין.
  תגובות או סיפורים נוספים ניתן לשלוח אלינו לאימייל

1800 20-33-44
info@tefillin.co.il
 |  02 997 - 4560 :ןופלט |  02 997 - 4170 :סקפ |