Tell a Friendאנו בתפילין בית א-ל רוצים להודות לך על עזרתך לנו לספק תפילין מהודרות לכל היהודים ברחבי העולם. תפילין בית א-ל הנו מפעל שקבע החל מזמן הקמתו סטנדרטים חדשים בעולם התפילין, למפעל יש תקן הלכתי ייחודי שנקבע על פי אמות מידה מחמירות של הידורים ובהתייעצות עם רבנים ופוסקים מכל הזרמים שביקרו ושיבחו את המפעל, מאז ועד היום איכות הייצור וההידורים בבחי' מוסיף והולך, ויה"ר שנזכה להמשיך לזכות את עם ישראל בתפילין מהודרות ואיכותיות. בטופס שלפניך תוכל להמליץ לחבריך על תפילין בית א-ל. במידה ויש יותר מ-5 תוכל למלא את הטופס פעם נוספת.
שמך:
אימייל שלך:
שם חבר:
אימייל:
שם חבר:
אימייל:
שם חבר:
אימייל:
שם חבר:
אימייל:
שם חבר:
אימייל:
הערה קצרה:

אנו מודים לך על שיתוף הפעולהשיחת חינם - 1-800-20-33-44
אימייל: info@tefillin.co.il
 | טלפון: 02-997-4560  |    פקס:  02-997-4017   |