המקור להלכה:
במסכת מנחות דף מה ע"א, נאמר:
"תנא - תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני, אמר רב פפא: בתפרן ובאלכסונן"
ההלכות הקשורות בריבוע התפילין:
ישנם שלושה ריבועים שחייבים להיות בתפילין:
 1. ריבוע הבית
 2. ריבוע התיתורא
 3. ריבוע התפירה
 ריבוע הבית
מידות בית התפילין חייבות להיות שוות באורך וברוחב, ואורך האלכסון חייב להיות שווה למידות האורך והרוחב בתוספת 2/5 על מידות האורך והרוחב .


ריבוע התפירה והמעברתא

בד"כ לא משתנה ונשאר בריבועו משעת הייצור .
מתי ללכת לשאול רב?
 1. במקרה שיש אחוז אחד הפרש במידות האורך והרוחב של בית התפילין.
טבלת הפרשים - 1%:
רוחב  אורך
29מ"מ 28.71מ"מ
30מ"מ 29.7מ"מ
31מ"מ 30.69מ"מ
32מ"מ 31.68מ"מ
33מ"מ 32.67מ"מ
34מ"מ 33.66מ"מ
35מ"מ 34.65מ"מ
36מ"מ 35.64מ"מ
37מ"מ 36.63מ"מ
 1. כשרואים בבירור שהפינה אינה מרובעת.

הערה: מניסיון הייצור במפעלינו, ניתן לראות שהפינה אינה מרובעת כבר מחיסרון של 1/3 מ"מ בפינה. (כדאי לשאול את הרב)
 1. כשצלעות קירות הבתים אינם ישרות ומדוייקות.
 1. כאשר התפילין נפגמו או ניזוקו.
  1. כאשר הפגם הוא מעל 1 מ"מ התפילין פסולות אך ניתנות לתיקון.
  2. כאשר הפגם הוא פחות מ-1 מ"מ התפילין עשויות להיות פסולות בכמה תנאים, וכדאי לתקנם בכל מקרה.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול רב.
  לדוגמא:
חדשות טובות:
 1. חדשות טובות
  1. אם הבית ניזוק בגג הבית, אף שהפגם גדול מ-1 מ"מ, ניתן להניח את התפילין והם כשרות.
   הערה:חור חיצוני בכל גודל ובכל שטח הבית פוסל את התפילין בין אם החור בקציצה או בגג.
 1. בתי התפילין.
  1. אם הפגם גדול מ-1 מ"מ הבית פסול אם כי ניתן לתיקון.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול את הרב.
  לדוגמא:
 1. בליטות בבתי התפילין.
  1. אם אחד מחללי הבית בתפילין של ראש בולט מהאחרים מעל 1 מ"מ התפילין פסולות, והדבר ניתן לתיקון.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול את הרב.
  לדוגמא:
 1. ריבוע בתוך ריבוע.
  1. אם ניכר שהריבוע של הבית לא תואם באופן יחסי לריבוע התיתורא, חובה ללכת לשאלת רב עם התפילין.

  לדוגמא:
לסיום:
א: תודות לספר "זכרון אליהו" שהרבה מהאמור לעיל לקוח משם.
ב: אנו מקווים שהנאמר לעיל יגרום להרבה יהודים לקיים בשלימות המירבית את מצוות הנחת התפילין.

info@tefillin.co.il | טלפון 02-997-4560  ,  1-800-20-33-44 |  פקס : 02-997-4017 | הזמנות