השיער היוצא מבית תפילה של ראש - מקור הדין וטעמיו.

  1. מה הסיבה לשיער שיוצא מהבית?
  2. האם הוא מוכרח להיות ומה הדין אם אינו?
  3. היכן מקום הוצאת השיער מהבית?
רקע בסיסי:
בתמונה ניתן לראות את השיער היוצא מבסיס התפילין (תיתורא). זהו שיער שכורכים איתו את הפרשיות לפני שמכניסים לבית. השיער חייב להיות מבעל חי כשר. השיער המהודר ביותר הוא שיער זנב עגל, הסיבה לכך היא הזכרת חטא העגל שלא ייעשה שוב ושיכופר על ידי מצוות התפילין.

  1. התשובה לשאלה מדוע אנו צריכים להוציא את השיער מהתיתורא היא פשוטה, מכיוון שהספר היסודי שהתקבל להלכה בדת היהודית הוא ה"שולחן ערוך" - אומר "קצת שיער זה (שכורכים בו את הפרשיות) צריך שיהיה חוץ לבתים" אם נחקור אחר שורש העניין נמצא שהוא בזוהר הקדוש. בשפה פשוטה הזוהר אומר שאם לא נשים מעט אחיזה לכוחות השליליים בתפילין, הכוחות האלו עלולות להזיק, ולכן מניחים מעט שיער שיוצא חוץ לבתים.
  2. כן, השיער צריך להיות שם. ובכן, מה אם אין שיער היוצא חוץ לבתים? ישנם שני מצבים אפשריים שאליהם נתייחס כאן. במקרה שהיה שיער שיצא בתחילה חוץ לבית ועכשיו מסיבה כלשהי אינו, התפילין כשרות וניתן להניחן ולברך עליהן (לסברת הזוה"ק ודאי שעדיף שיהיה שם שיער ולכן הדין הוא על פי הפשט) וכדאי לתקן זאת בהקדם האפשרי. אך, אם מלכתחילה לא היה שיער שיצא חוץ לבית מזמן עשיית התפילין, הדבר מעמיד בספק את האדם שעשה את התפילין מכיוון שלא עשאם כדין המופיע בשולחן ערוך, ולכן חוששים לכשרות התפילין עד שיבדקו וימצאו כשרות.
  3. מה מקום הוצאת השיער מהבית? בתפילין של ראש, בהם מוציאים את השיער חוץ לבית, ישנם ארבעה חללים נפרדים לחלוטין, שבכל אחד מהם מכניסים פרשיה אחת מפרשיות התפילין, סדר הפרשיות שונה בין תפילין רש"י לבין תפילין רבינו תם, השיער צריך לצאת מהצד הפנימי של הבית בו מכניסים את פרשיית "והיה אם שמוע", בתפילין של רש"י השיער יוצא בצד ימין של הבית (מצד המניח) ובתפילין של רבינו תם, השיער יוצא ממרכז הבית. כעת תוכל לזהות בקלות את בית תפילין של ראש כשיטת רבינו תם.
info@tefillin.co.il | Telephone (02) 997 - 4560  |  fax : 02 997 - 4017 | Order Tefillin