פרטים כלליים לרכישת ספר תורה ספרדי


I. תיאור הספר:

 1. קלף: עור שליל לא משוח. עיבוד קטיפתי.
 2. גודל: גודל הקלף ברוטו גובה 45-56 ס"מ ± 1 ס"מ
 3. דיו: איכותי שחרותי ללא דהייה מיידית
 4. דוגמת הכתב: מצורף בזה צילום דוגמא של כתב הספר.
 5. אופן מסירה: המפעל יספק את הספר כשכל הקלפים עברו תיוג,הגהת מחשב, הגהת מוסמך ותפירה כדין ויחבר את הקלפים לעץ חיים שיסופק ע"י הקונה. הספר יה' כשר לברכה בעת המסירה.

II. אחריות המפעל:

 1. תאריך הכנסת ספר-תורה: יש לסיים את הספר לתאריך שיקבע.
 2. עיון וקריאה: המפעל יעמיד לרשות הקונה את הקלפים של הסופר בחנות המפעל בירושלים - כנפי נשרים 10 בשלבים כדי לאפשר לקונה לקרוא את הספר עד תומו. הקונה רשאי לקחת את הקלפים לביתו ולהחזירם. (יש להקפיד לשמור עליהם ממים, לחות, חום,קור ופגיעה פיזית. כל פגיעה אם תקרה חס וחלילה היא באחריות הקונה).
 3. הגהות: המפעל יספק לקונה אישור שהספר עבר הגהת מחשב והגהת מוסמך.
 4. אחריות:
   א. המפעל אחראי על כל בעיה (דיבוק או חסר, יתר וכיוצא בזה) אם יתעורר חס וחלילה במשך עשר שנים מיום קבלת ספר התורה.
   ב. המפעל אחראי על דהיית דיו למשך 25 שנה אם חס וחלילה יתעורר.
 5. דיונים הלכתיים: כל שאלה הלכתית אם תתעורר תיפסק עפ"י חכם המפעל הרב שבתי סבתו שליט"א.

לחץ כאן כדי לראות דוגמה של הכתב
מזומן 12 תשלומים מועד אספקה נוסח
37 + מע"מ ---- 2-6 חודשים אשכנזי
34 + מע"מ 37 + מע"מ 9-12 חודשים
37 + מע"מ
----
2-6 חודשים אר"י
34 + מע"מ 37 + מע"מ 9-12 חודשים
28 + מע"מ
----
2-6 חודשים ספרדי
26 + מע"מ 28 + מע"מ 9-12 חודשים
26 + מע"מ 28 + מע"מ 9-12 חודשים תמני


1800 20-33-44
info@tefillin.co.il
 |  (02) 997 - 4560 פקס   4107 - 997 (02)  | טלפון |