לרשותך שתי אפשרויות תרומה לקופת הצדקה.
  1. באפשרותך לסבסד תפילין. במילים אחרות: אם לאדם אין את מלוא הכסף לרכישת תפילין התרומה תשמש לעזרה ברכישה.
  2. תרומה לקופת העזרה, הסכום שתתרום יצטרף לתורמים אחרים בקופה עד שיגיע לסכום של זוג תפילין שיתרם לנזקק.

כאשר תרומתך תמומש, נשלח אליך אימייל עם מירב הפרטים על השימוש בתרומה (תוך שמירת הפרטיות).

קופת צדקה לתפילין  

 תואר:  שם פרטי:  שם משפחה:
 כתובת:
 עיר:  מדינה:  מיקוד:
 ארץ:  טלפון בבית:
 טלפון בעבודה:  טלפון נייד:
 אימייל:
 בחר את סוג התרומה:   סבסוד חלקי לזוג תפילין לנזקק סבסוד מלא/חלקי לנזקק לסבסוד מלא
 סכום התרומה/הסבסוד:  סכום אחר:       
 הערות:
(אם יש):מצוות הצדקה מוטלת על כולם. זוהי הדרך היחידה להקדשת כספנו לה'.
כאן, אנו מציעים הצעה ייחודית לשיתוף פעולה בין מפעל תפילין בית אל ובין הציבור המעוניין לתרום, על מנת לזכות גם אנשים שאיןלהם או מעוטי יכולת לרכוש תפילין מהודרות.
היה שותף בזיכוי הרבים וסייע לנו לעזור לאחרים בכך שתשתתף עם המפעל בתרומה לרכישת זוג תפילין לנזקקים.
בכל פעם שיקיימו מצוות תפילין בזוג שנרכש בעזרתך תהיה לך זכות במצווה זו.
אנו ניידע אותך בעת שהכסף שתרמת יופנה לרכישה או עזרה ברכישה של מישהו.