שו"ת בעקבות הגירוש וחורבן אב תשס"ה

תכתוב לנו השאלות שלך
לתשובות

  שאלות בנושא רבנים, אמונה, חטא.

 1. על מה אבדה הארץ?
 2. גירוש יהודים מביתם בידי יהודים, בא עלינו משום שחטאנו? וא"כ מה החטאנו?
  ושל מי החטא, של הציונות הדתית?
  של תושבי גוש קטיף?
  של עם ישראל בכלל !?
 3. האם גירוש יהודים מגוש קטיף הוא סימן לאתחלתא דגאולה?
 4. למה עשה ה' זאת לנו?
 5. מהי משמעות הסתר הפנים שהיה לנו ולעמנו?
 6. האירוע הטראומטי הזה, האם יש בו משום פגימה באמונה שאנו מצויים בתהליך של גאולה?
 7. מה דין של פסקי רבנים המקבלים משכורתם מקופת רָשות הנוגדת תורה, כשהם פוסקים בענייני דת ומדינה והיחסים ביניהן?
 8. האם החורבן מורה, חלילה, על עשרות שנים של מסירות נפש לכיבוש הארץ, של תפילות ודמעות שהיו לריק ח"ו?
 9. האם לא הייתה זו טעותם של כל הרבנים שאמרו "לא בכוח" ובגלל זה הרשה לעצמו השלטון להפעיל נגדנו כוח רב לגרשנו?
 10. האם יש סיכוי לאחד את הנהגת התורה לכל פלגיה? ואיך אפשרי הדבר?
 11. האם יש סיכוי לאחד את הנהגה הפוליטית של שומרי התורה לכל פלגיהם לנוכח המצב השפל שבו נתונה הדת במדינה וכדי להיות כוח משפיע וקובע את מדיניות הממשלה? ואיך אפשרי הדבר?
 12. כיצד הגענו לכך שנוצרה אחדות שלטונית כדי לגרשנו?
 13. לאן הלכו זכויות התפילות של רבבות?
 14. האם הייתה נכונה הכוונה האמונית בלבד, ללא נקיטת היבטים פרקטיים, דבר שגרם הפסד כספי לצדיקי הגוש?
 15. אמונה כנגד רציונליזם - האם גישה זו לא הגביהה את להבות האמונה על חשבון שבר נפשי וחומרי של תושבים צדיקים וקדושים?
 16. האם היה מוצדק הלחץ החברתי שלא לארוז כדי לא להחליש - כפי המושג ש"תחילת ניסה נפילה"?
 17. מהו האתגר העומד לפתחנו היום?
 18. "בכל מאודך" - האם היו צריכים לעמוד בניסיון זה על מצוות ישוב ארץ ישראל?
 19. מהי המשמעות של 6,000 ניסים בירי הפצמרי"ם ולאחריהם גירוש ללא נס של ביטולו?
 20. האם לא היה חילול השם בעצם הדבר שהחילונים הראציונלים, כביכול, ראו אנשי אמונה יהודים בנפילתם ואילו הם הצודקים בכפירתם בנס?
 21. למה לא פסקו הרבנים "שעת השמד" אם היו איסורי תורה?
 22. האם יש לומר כיום תפילה לשלום המדינה? ואם כן, האם צריך לבוא שינוי בנוסח?
 23. איך רבנים יכלו לתמוך בממשלת ההתנתקות?
 24. שאלות בנושא צה"ל.

 25. האם קיימת מצווה כיום לשרת בצבא ?
 26. האם מפני שצה"ל גירש יהודים אין להתגייס לצה"ל ואפילו במחיר אי השתתפות במלחמה "להציל ישראל מיד צר", או יש דרך לוודא רק שנתגייס כדי להציל ישראל ולא לגרש ישראל?
 27. בצה"ל נשברה לכאורה "קדושת השבת" על ידי הגירוש ומחסומיו, נשברה "קדושת המחנה" מהשילוב הראוי, ונשברה קדושת ארץ ישראל על ידי גירוש והעמדת חוקי הצבא מעל חוקי התורה - האים אנו נותנים הכשר לכך בשירות הצבאי?
 28. האם היה נכון להראות אהבה לכוחות הגירוש ולרקוד איתם, או שזהו מוסר נוצרי של הגשת הלחי השנייה והתרפסות של מובס?
 29. מה נאמר למי שאינו מוכן למסור את הנפש להגנת יושבי בתי הקפה בת"א והנהנתנים שם, ששמחו לאיד אחיהם?
 30. האם הליכה לצבא יכולה להיחשב לפחות כמו "מבצע פנים אל פנים"?
 31. האם יש לומר "מי שברך" לחיילי צה"ל בכל מעשי ידיהם, או יש לשנות הנוסח?
 32. סירוב פקודה כן או לא? החלטה לאחר החורבן אב תשס"ה על כל צרה שלא תבוא?
 33. שאלות בנושא הלכות מדינה - ציונות.

 34. האם מותר לממשלה לגרש יהודים או אזרחים מתחומי שלטונה כדי להעביר את השליטה לעם אחר ?
 35. ציונות של גירוש יהודים, האם היא כזאת אם היא מצדיקה את המעשה כצעד לפיתרון בעיות דמוגרפיות בתוך המדינה?
 36. האם יש קווים אדומים בין שומרי אמוני ישראל לבין המדינה, לא נותרת אלא מרידה או מסירות נפש?
 37. אי תשלום מלוא הפיצויים למגורשים, האם מעשה זה יוצר מעמד "מדינא דמלכותא" "לדינא דחמסנותא"? ואם כן, מהי המשמעות ההלכתית לכך?
 38. מהו המעמד ההלכתי של המדינה , הממשלה וכוחות הביטחון?
 39. האם יש להמשיך ולקדש את הממלכתיות ? האם לא הייתה זו טעות מלכתחילה לקדשה?
 40. התנגשות דמוקרטיה-והלכה, או התנגשות עם ישראל וארץ ישראל, מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה . מה גדריהם היום? ועד כמה?
 41. האם קיים מצב הלכתי של יציאה מכלל ישראל על ידי מעשים מיוחדים?
 42. שאלות בנושא יחס לחברה.

 43. האם צדקו החרדים ביחס לחילונים, למדינה, להבידלות מן העדה הרעה?
 44. איך קרה שרוב העם אישר,לכאורה, וחברי הכנסת נתנו רוב לגירוש?
 45. האם הייתה טעות בשת"פ עם החילונים בהקמת המדינה, והדרך החרדית של הימנעות משיתוף פעולה הייתה נכונה?
 46. האם התחברות לחילונים אין בה משום התחברות ל"רשע"?
 47. מהו ההבדל בין "רשע" לתינוק שנשבה?
 48. אילו קשרי גומלין עלינו לקיים עם החברה הישראלית לכל גוניה?
 49. האם נהגו נכון מנהיגי הציבור הדתי לאומי כשנתנו יד לטומי לפיד להקים את הממשלה ללא חרדים?
 50. האם הכרזת חרם על העיתונות הכתובה "מעריב" "ידיעות" "הארץ" ועל כל ערוצי הטלוויזיה, שכולם היו עוינים לנו, יועיל גם כחזרה בתשובה של דורנו וכמרד כנגד תרבות החילון?
 51. האם הדמוגרפיה הערבית הפחידה את העם, או אולי דווקא הדמוגרפיה הדתית היהודית הפחידה אותו?
 52. האם העמדת צדיקי גוש קטיף כנצרכים מבלי שהמנהלת תדאג להם באופן יעיל חוץ מאשר פרסומת לעצמה, באה כדי לעורר אותנו, הציבור הדתי?את עם ישראל? או שהיה בכך משום התעלמות רציונאלית של כיווני ההנהגה הרוחנית שלנו?
 53. לקחת פיצויים מהמדינה האם זה מהווה הכרה לשת"פ באיסור או נחשב מציל מידם?
 54. האם יש איסור לשת"פ עם רשויות המשפט האחרות של המדינה או יש היתר של מציל מידם?

1800 20-33-44
info@tefillin.co.il
 |  02 997 - 4560 :ןופלט |  02 997 - 4170 :סקפ |