מחיר תפילין

תפילין היובל - מעל 50 הידורים על פי תקן תפילין בית אל.

 

לחץ לפירוט ההידורים: 
תפילין מיוחדות מאד, על פי הנחיות הראשל"צ, הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל ועל פי שיטת המקובלים: כתיבת שם הוי"ה, תיוג על פי שיטת השימושא רבא, שני תגי למ"ד- חסד ודין, הקפדה על דין כקובה, כתיבה גסה מעט שאינה נמחקת, דקדוק בפתוחות וסתומות על פי הרמב"ם בשיטת הפרמ"ג או ט"ז,  בתים מיוחדים מקשה אחת, ללא שום תוספת עור, מעברתא עבה, חורים לפי שיטת המרדכי, ללא קניפל בדפנות הפנימיות (שו"ע הרב), גיד מפריד בין בית לבית (פנימי) ובין פרשיה לפרשיה (חיצוני), כל שטח התיתורא מלא בעור עצמו; הצמדה מלאה של עור בין הקמטים, ללא רווח כחגירת ציפורן. קווים ישרים עד התפר, במקום המדויק של הפרודות ('שניצל ידני') - רמ"א, בבדיקת מעטפת חיצונית - הקפדה שלא יהיה "סדק" אפילו שאינו מפולש ללא קמט ("רואה פני טבלא"), דפנות חלקות ללא רשת, השי"ן כולה נעשית בהוצאה ידנית (ולא רק הכשר שי"ן), מרחק שווה בין החורים ("משולשים")ללא שיעור פרשה באמצע השיטות (ג' אותיות לר"ת),רצועות עבודת יד שחור משני הצדדים.

קרא עוד

 

 

תפילין אודם מעל 40 הידורים על פי תקן תפילין בית אל.

 

לחץ לפירוט ההידורים: 
ללא קניפל בדפנות הפנימיות (שו"ע הרב), גיד מפריד בין בית לבית (פנימי) ובין פרשיה לפרשיה (חיצוני), כל שטח התיתורא מלא בעור עצמו; הצמדה מלאה של עור בין הקמטים, ללא רווח כחגירת ציפורן. קווים ישרים עד התפר, במקום המדויק של הפרודות ('שניצל ידני') - רמ"א, בבדיקת מעטפת חיצונית - הקפדה שלא יהיה "סדק" אפילו שאינו מפולש ללא קמט ("רואה פני טבלא"), דפנות חלקות ללא רשת, השי"ן כולה נעשית בהוצאה ידנית (ולא רק הכשר שי"ן), מרחק שווה בין החורים ("משולשים") . ללא שיעור פרשה באמצע השיטות (ג' אותיות לר"ת), רצועות עבודת יד.

קרא עוד

 

 

תפילין ברקת - (לא במלאי) מעל 30 הידורים על פי תקן תפילין בית אל.

 

לחץ לפירוט ההידורים: 
מעור אחד מבהמה גסה, כולל המעברתא, ללא חשש בכורות, בדיקה שהעור אינו שומני, ייבוש טבעי ולא מזורז, חללים רחבים (עובי 4 מ"מ) כדי שהפרשיות ייכנסו שלא בדוחק, חללים עמוקים כך שהפרשייה נמצאת אך ורק בקציצה (של"ה), הקפדה לבל יהיו שני חורים זה מול זה אפילו בבית ספרדי; ולא עוד אלא שבית שלם מפריד ולא רק דופן, הקפדה שלא יהיה חור כלל בדפנות הפנימיות, לא בשני ('פיטונג'), שי"ן בהוצאה ידנית ("חק ירכות"); רגל אחת ("הכשר שי"ן"), גיד נוגע בגיד בתפירות (פנימי), ריבוע מירבי (דיגיטלי) בקציצה, בתיתורא ובתפירות ("חריצים"), החיתוך בקו התיתורא נעשה עד סיום חצי הקשת בלבד, סגירת התיתורא נעשית בתפירות בלבד, ורק לאחר מכן הדבקה לשם יופי, צביעה בשלבים לקבלת צבע בלוע ולא חיצוני, קשר היו"ד מהודק היטב וצמוד לבית,  3 הגהות לכל פרשייה (קול יעקב), תיוג שעטנ"ז ג"ץ בשלמות ובד"ק חי"ה,הגהות - בידי סופר בקי והגון בעל הסמכה,  .גיד עובר בין הבתים, פרודות עד התפר, הקפדה שלא יהיה בהם חור מפולש בחללים הפנימיים, אין עירוב בין הכתבים - ב"י, אר"י וכו', שימת לב שלא ידובקו התגין זה בזה, או יופרדו ממקומם בזמן ההגהה והכנסת הפרשיות, הקפדה על חיבור התגין לגוף האות, דיו שחורה ולא דהויה בין באותיות ובין בתגין, בלא גריעה בנו"ן, בלא הפרדת דיבוקים אפילו בלא בשינוי צורה אלא ע"י חלק האות.

קרא עוד

 

 

לכל הדגמים מפרט מלא הכולל:

בתים:מידות 32-35 מ"מ

 פרשיות: כתיבה בידי סופר יר"ש, הגון ובקיא בהלכה, קלף מעור שליל, קלף שאינו משוח, 3 הגהות, מגיהים מוסמכים, צורת האות, חסר ויתר, דיבוקים וניתוקים. כל הפרשיות עוברות הגהת מחשב. רמת ההידור של הפרשיות נקבעת לאחר בחינה הלכתית וגרפית,  ללא הדבקה בפרשיות של יד.

אחריות: אחריות יצרן על פי טופס האחריות המצורף לתפילין.

רצועות: עור עליון איכותי, אורך רצועת יד: 4.5 מטר, אורך רצועת ראש: 3 מטר. 

ישנן הטבות נוספות, פנה לנציג לקבלת פרטים : חייג עכשיו 029975158

 

הידורים נוספים:

 הקפדה שראש למ"ד יהיה וי"ו ולא יו"ד.

 קוץ דר"ת - קוץ ממש.

 הקפדה שלא ייכנסו קוצים בחלל דלי"ת, רי"ש וכדו'. 

 הקפדת שחרות על קוץ עליון דיו"ד (שהרבה פוסקים המכשירים בתגין, פוסלים בקוץ עליון).

 בדיקת סיבי דוכסוסטוס בעור שליל. 

 באות חי"ת גם חטוטרת וגם מקל, ובלא מילוי חטוטרת ("חי"ת דרש"י"). 

הקפדה לבל ייכנס עקב הבי"ת ל ו"ו וכד', אפילו אם משך הסופר משמאל לימין. 

 

צור קשר, על מנת שנוכל להתאים לך את התפילין.

אל תפספס את מבצע החודש!!

פנה לנציג לקבלת פרטים : חייג עכשיו 029975158

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il