קופת צדקה לתפילין

תרומה לקופת הצדקה 

 

מצוות הצדקה מוטלת על כולנו, זוהי הדרך היחידה להקדשת כספנו לה'.

מגיעות אלינו בקשות רבות לסיוע ברכישת תפילין ממשפחות מעוטי יכולת ומארגוני סיוע. 
היה שותף בזיכוי הרבים וסייע לנו לעזור בכך שתשתתף עם המפעל בתרומה לרכישת זוג תפילין לנזקקים.
בכל פעם שיקיימו מצוות תפילין בזוג שנרכש בעזרתך תהיה לך זכות במצווה זו.
אנו ניידע אותך בעת שהכסף שתרמת יופנה לרכישה או עזרה ברכישה של מישהו.

 

תרומה לקרן הצדקה: הסכום שתתרום יצטרף לתורמים אחרים בקופה עד שיגיע לסכום של זוג תפילין שיתרם לנזקק.
כאשר תרומתך תמומש, נשלח אליך אימייל עם הפרטים על השימוש בתרומה (תוך שמירת הפרטיות).

בדיקת מזוזה חינם

קובץ הנחיות לבדיקת מזוזה ביתית

שים לב: האחריות על בדיקת המזוזות היא אישית, כל בודק לעצמו.  חברת תפילין בית אל אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מבדיקה שאינה נעשית דרכה.

חיוב בדיקת את המזוזה

אחת ההלכות החשובות בהלכות מזוזה היא, שצריך לבדוק את המזוזה פעמיים בשבע שנים. כפי שכתב השולחן-ערוך (א)

בדיקה עצמית של המזוזה

ישנם שני סוגי בדיקה:

 1.בדיקה לפני הרכישה, בדיקה יסודית של מגיה מומחה, שתכליתה לבדוק אות אחר אות, לוודא שצורת האותיות כשרה על פי ההלכה, שלא התנתקו או נדבקו שתי אותיות זו לזו. ולכן צריך להקפיד ולקנות מזוזות אצל אדם ישר שיכול להעיד שהמזוזה עברה בדיקה של מגיה מוסמך.
2. בדיקה לאחר הקנייה, צריכה להיעשות פעמיים בשבע שנים, ותכליתה לבדוק האם במשך הזמן שעבר, המזוזה ניזוקה ונפסלה. כי יתכן שמפני הלחות דהו האותיות, או שהדיו לא היה מספיק טוב וחלק ממנו התפורר ונפל ברבות הזמנים. את הבדיקה הזו יכול כל אדם לעשות בעצמו (חת"ס יו"ד רפג).(*ב).

בדיקה עצמית – סדר פעולות

יש להוריד את המזוזה בזהירות, להיזהר שלא לקרוע את הקלף בחיתוך סרט ההדבקה. לבדוק אם כל האותיות נשארו שלמות ולא נסדקו, במיוחד במקומות קיפול הקלף. ניתן לבדוק שאין אות חסרה או מיותרת על ידי השוואה לחומש או תנ"ך. אם המזוזה נשארה כפי שהייתה, אפשר להחזירה למקומה.

 אם נתעורר איזה ספק, יש לשאול שאלת חכם. אם יש ספק שמא המזוזות לא עברו בדיקה יסודית מעולם, עדיף שמגיה מוסמך יבדוק את המזוזות .

 

ספיקות הצריכות שאלות חכם

כאשר מתגלה חשש של דיבוק בין תגין או אותיות, חיסרון בשלימות האותיות, במיוחד במקרה בו הקלף נחשף לשמש והתייבש או "נשרף"(כתם כהה) או דהייה של הדיו – חובה לשאול חכם או סופר סת"ם הבקיאים בהלכות אלו.

 

ברכה על קביעת מזוזה

אם המזוזה נלקחה לבדיקה ארוכה, כ24 שעות, יש לברך בעת קביעתה מחדש. אם הבדיקה ארכה זמן קצר, ומיד לאחר מכן הוחזרה המזוזה למקומה, אין צורך לברך.

(הטעם: יש אומרים שהואיל והמזוזה הוסרה על מנת להחזירה מיד למקומה, מצוותה  לא נתבטלה ולכן אין לברך בשעת קביעתה מחדש. ויש אומרים שהואיל ולא הייתה שום ודאות שהמזוזה תימצא כשרה, לכן אם נמצאה כשרה יש לברך בעת קביעתה. למעשה מאחר שיש לנו ספק, צריך להימנע ולא לברך, כדי שלא להיכנס למצב של ספק ברכה לבטלה. )
ואם בדק כמה מזוזות יחד, העצה הנכונה היא, שיחליף את מקום המזוזות. למשל, את המזוזה של המטבח יקבע בחדר השינה, וכן להיפך, ואז יוכל לברך לפי כל השיטות, אפילו אם יחזיר את המזוזות למקומן מיד אחר הבדיקה (קונטרס המזוזה בבית ברוך ח"ב רפט, ה). (*ג)

 

גלגול וכריכת המזוזה

את המזוזה יש לכרוך מהסוף להתחלה, כלומר, מהמילה "אחד" למילה "שמע", לפני שמכניסים לבית המזוזה. עדיף לעטוף בניילון למניעת חדירת רטיבות ולהדק בעזרת סרט הדבקה. את בית המזוזה אפשר לחבר למשקוף על ידי מסמרים ואף על ידי דבק חזק באופן שהמזוזה לא תיפול. (*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

אישה יכולה לקבוע מזוזה

חיוב התקנת המזוזה חל על כל יהודי שגר בבית. מכיוון שאין זו מצווה התלויה בזמן – אין הבדל בחיובה בין גברים ובין נשים. לכן, אישה יכולה להתקין את המזוזה בבית, ואם היא גרה לבד היא חייבת לעשות זאת.

הברכה לפני קביעת המזוזה

 "בָּרוּךְ אַתָּה יְי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִקְבוֹעַ מְזוּזָה". (*ה)

 

פתחים החייבים במזוזה

בכל חדר בבית יש לקבוע מזוזה למעט חדר השירותים וחדר האמבטיה, שאינם מקומות מכובדים. החדר שאמרנו צריך שיהיה בשטחו ריבוע של מטר ותשעים ושניים סנטימטר על מטר ותשעים ושניים סנטימטר לפחות. אם החדר צר וארוך שיש בשטחו שטח זה אבל בחלק הצר אין מטר ותשעים ושניים סנטימטר יש לקבוע מזוזה בלי ברכה.

 

מיקום  המזוזה במשקוף הדלת

את המזוזה יש לקבוע בצד ימין של פתח החדר. צד ימין הכוונה כשנכנסים לבית או לחדר. גובהה של המזוזה צריך להיות בתחילת השליש העליון של הפתח ויש להקפיד שאפילו חלק קטן מהמזוזה לא יהיה פחות מהשליש העליון. ואפשר לקבוע אותה עד טפח (כ- 10 סנטימטר) מהמשקוף. מנהג האשכנזים לקבוע את המזוזה באלכסון כשראשה כלפי הבית או החדר ותחתיתה כלפי חוץ באופן שתהיה יותר זקופה מאשר שוכבת. מנהג הספרדים הוא לקבוע את המזוזה בצורה זקופה ממש. ובפתח שאי אפשר לקבוע באלכסון גם לאשכנזים יש לקבוע את המזוזה בצורה זקופה.

 

 

 

 

 

 

מקורות

(א*) שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רצא סעיף א מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבע שנים ושל רבים, פעמים ביובל.

(*ב) מהגמרא ביומא, אנו למדים: "מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע, ושל רבים פעמים ביובל" (יא, א). רש"י, ד"ה נבדקת, מסביר: "שמא נרקבה או נגנבה". מדברי רש"י, פוסק החתם סופר: "כל אדם יכול לבודקן אבל על כל פנים צריך לפותחן ולעיין בכל אות אם לא נרקב..." (שו"ת חת"ס, יו"ד חלק ב, רפ"ג). אומנם לא צריך להיות מומחה בכדי לבדוק את המזוזות אבל יש לוודא שהמזוזה אכן נמצאת במקומה ואין אותיות אשר התקלקלו.

(*ג) הלכות מזוזה - חלק ב, הרב אליעזר מלמד, http://www.yeshiva.org.il/midrash/7908

(*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

(*ה) הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4061608,00.html

תפילין כנפי יונה

 

עם ישראל נמשל ליונה

עם ישראל נמשל ליונה: כשם שהיונה ניצולת בזכות כנפיה, וכנפיה מגינים עליה – כך עם ישראל ניצל בזכות המצוות (במדבר רבה ב, יב).

בת קול מנהמת כיונה

סיפר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי: "שלום עליך, רבי", ואמרתי לו: "שלום עליך, רבי ומורי". ואמר לי: "בני, מה קול שמעת בחורבה זו?" ואמרתי לו: "שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: 'אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות'". ואמר לי: חייך וחיי ראשך! לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים: "יהא שמיה הגדול מבורך", הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: "אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך!". מסכת ברכות (ג ע"א)

הקשר בין החורבן לתפילין פאר תחת אפר

התפילין נקראות פאר (ברכות יא ע"א) שנאמר: פְאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ (יחזקאל כד, יז). ובתשעה באב נוהגים שלא להניח תפילין בתפילת שחרית, מפני האבל.

היונה בתיבת נח

מה מסמל העלה של זית בפיה של היונה?  אמרה היונה: "יהיו מזונותי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם": בתיבת נח מספקים לי כל טוב אבל אני אוהבת חופש, חירות, עצמאות, ולשם כך מוכנה אני לחיות חיים קשים. גם כאן, רואים אנו שעם ישראל נמשל ליונה. מסכת ערובין (יח ע"ב)

תפילין כנפי יונה

בתקופת גזירות אדריאנוס לאחר מרד בר כוכבא, נגזרה גזירה שכל המניח תפילין על ראשו - ינקרו את מוחו. למרות הגזירות, התנא אלישע הניח תפילין ויצא לשוק. קצין רומי ראה זאת ורדף אחריו. כשתפס אותו, נטל אלישע את התפילין מראשו ואחז אותן בידו. הקצין שאל אותו מה יש בידו, ואלישע ענה: "כנפי יונה". פשט את ידו, נעשה לו נס ונמצאו בה כנפי יונה. לפיכך קראו לו: "אלישע בעל כנפיים".

המצוות מגינות על ישראל, ומיוחד מצוות התפילין מגינה

מדוע אמר לו כנפי יונה ולא שאר עופות? משום שכנסת ישראל דומה ליונה, שנאמר (תהילים סח, יד): כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף, וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ. כשם שכנפי היונה מגינות עליה – כך המצוות מגינות על עם ישראל (שבת קל ע"א). חז"ל קבעו כי: וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ, וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח, י): אלו תפילין שבראש (ברכות ו ע"א). כמו כן פסקו "שמפני קיום מצוות תפילין (המונחות על הזרוע והקודקוד שבראש) ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה (דברים לג, כ): "וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד" (הלכות קטנות לרא"ש, הלכות תפילין טו).

תפילין עם הערכים שלך

תפילין בית אל - המפעל של ההתיישבות

בשנת תשל"ז עלתה על גבעת טרשים שוממה, קבוצה של שתים-עשרה משפחות, כולם חלוצים, והקימה את היישוב בית א-ל, באתר התנכ"י של חלום יעקב.  שנתיים לאחר מכן,על מנת ליצור תעסוקה לתושבי המקום, הקים הרב ישי באב"ד את מפעל "תפילין בית א-ל" . כיום מפרנס המפעל למעלה מעשרים משפחות, מתוכם עולים מכל קצוות תבל (צרפת, קנדה, אוקראינה, ארגנטינה ומרוקו). המפעל פועל כל הזמן לחדש ולשכלל את תהליך ייצור התפילין ולפתח מוצרים נוספים להגנה על התפילין. התפידנית פותחה לפני כ-18 שנים כמענה לצורך של חיילים דתיים בצבא. אמיתי, אחיו של הרב ישי באב"ד, לוחם בגדוד צנחנים העלה את החשש של חיילים לקחת את התפילין לתרגיל גדודי שכלל צניחה, מחשש לנזק לתפילין. הרב ישי באב"ד (סא"ל במילואים) הרים את הפרויקט ומאז התפידנית הפכה לסימן היכר של הציבור הדתי לאומי המשלב תורה, אמונה, התיישבות, ציונות ושירות צבאי.

אם אתה רוצה לקנות תפילין עם הערכים שלך, תפילין הספוגות ביראת ה', באהבת התורה והארץ, 

צלצל עכשיו או השאר כאן את פרטיך ונציג שלנו ייצור איתך קשר

לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

 

 

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

ייבוש ארוך

בנך בן 10? הגיעה שעת השי"ן

ייבוש אישי של עורות בתי התפילין במשך 3 שנים, לעמידות ארוכת שנים ובתשלומים נוחים.

בנוסף, תהליך הייבוש הארוך מאפשר לבן המצווה להתחיל את תהליך ההכנה לבר מצווה בשלב יותר מוקדם, ולהיכנס לעול מצוות ולקיום מצוות תפילין בפרט, כשהוא מוכן יותר.
תהליך זה דורש הזמנה מוקדמת של התפילין.

מדוע חשוב ייבוש ארוך?

חומרים טבעיים, כגון עץ, ברזל ובפרט עור, נתונים לשינויים של התרחבות והתכווצות בהשפעת רמת הלחות הנובעת משינויי מזג האוויר. 
בתי התפילין עשויים מעור, ועוברים תהליך ייבוש במהלך הייצור. 
ישנם תפילין שמשך תהליך ייצורם הוא שלושה חודשים בלבד. בלוח זמנים קצר זה מתאפשרת תקופת ייבוש קצרה ביותר. 
ייבוש מזורז בשמש או בחום ישיר של תנור, גורם לייבוש מהיר של השכבה העליונה, בעוד השכבות הפנימיות של העור עדיין לחות. במצב בו העור לא התייבש כראוי, עלולים שינויי מזג האוויר להשפיע על התפילין במהלך השנים, עד כדי עיוותים שיפגעו בריבוע הבית ובכשרות התפילין. 

תפילין בית א-ל נותנים סטנדרט גבוה במיוחד של ייבוש הבתים באופן טבעי, בתהליך ייצור הנמשך על פני ארבע עונות השנה, וזאת כדי להוציא את כל הלחות המצויה בעור הבתים, ולהעניק לבתי התפילין עמידות בפני שינויי מזג אויר.

בתהליך של ייבוש משולש, 3 שנים מראש, התפילין מגיעים ליכולת קיבוע של ריבוע הבתים למשך 30 - 40 שנה. וכל ייבוש נוסף של העור מוסיף איכות, חוזק ועמידות לאורך שנים.

 לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

 

 

 

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

בואו לגלות את עולם ייצור התפילין

 אנחנו יודעים שתקופת הבר מצוה חשובה מאוד בעיצוב האישיות ובחינוך הילד.

סיור במפעל התפילין שלנו, הסבר על תהליך הייצור והשתתפות הנער בשלבי הייצור,

יאפשרו לנער בר המצווה ליצור קשר עמוק יותר עם התפילין,

ולהיכנס לתקופה זו מתוך חווית הכנה רוחנית לבר המצווה.

לפרטים צרו קשר או חייגו 02-9975158.


 

 לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

ברוכים הבאים לסיור וירטואלי במפעל תפילין בית אל.

בסיור זה נלמד על שלבי ייצור התפילין מעיבוד העורות ועד סיום ייצור התפילין. 

 

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

לתפילין מתכוננים מראש

לבר מצווה מתכוננים. 

מראש!

במרכז המבקרים של תפילין בית א-ל, תיהנו ממגוון תכניות הכנה לבר המצווה של בנכם. 

סיור חוויתי במפעל ייצור התפילין, הכולל סדנה להתנסות בכתיבת סת"ם, מקנה לנער חיבור עמוק למצוות התפילין ומשמעותה, חוויה שתלווה אותו למשך כל ימי חייו. 

במהלך הסיור תוכלו לראות את אופן הכנת התפילין, מהשלבים הראשונים של עיבוד העור, ועד לשלב הסופי, של צביעת הבתים וקשירת הרצועות. 

 

בהזמנה מראש, תוכלו ליהנות מייבוש ארוך ואישי של בתי התפילין, ללא תוספת תשלום. 

לפרטים חייגו אלינו עכשיו 02-9975158

או השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם. 

 

 

 

 
לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

הטבה ברכישת תפילין בית אל

לבר מצווה מתכוננים. 

מראש. 

במרכז המבקרים של תפילין בית א-ל, תיהנו ממגוון תכניות הכנה לבר המצווה של בנכם. 

סיור חוויתי במפעל ייצור התפילין, הכולל סדנה להתנסות בכתיבת סת"ם, מקנה לנער חיבור עמוק למצוות התפילין ומשמעותה, חוויה שתלווה אותו למשך כל ימי חייו. 

במהלך הסיור תוכלו לראות את אופן הכנת התפילין, מהשלבים הראשונים של עיבוד העור, ועד לשלב הסופי, של צביעת הבתים וקשירת הרצועות. 

בהזמנה מראש, תוכלו ליהנות מייבוש ארוך ואישי של בתי התפילין, ללא תוספת תשלום. 

הטבה מיוחדת למזמינים עכשיו! 

מתנה בשווי 250 ₪ ברכישת תפילין.

לפרטים חייגו אלינו עכשיו 02-9975158

או השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם. 

 

 

 
לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

סט תפילין כשרות לבר מצווה

מבצע סט תפילין לבר מצווה

1750 ש"ח בלבד!

לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-6522256 

ערכת התפילין לבר מצווה כוללת: תפילין מעור בהמה דקה כשרות לברכה , סט קטיפה לתפילין ולטלית, טלית, סידור וכיפה.

  

בנוסף ניתן לבוא למרכז המבקרים שלנו ולהנות מתכנית הכנה לבר המצווה של בנכם. 

לצפות בסרט "סוד קשר", סרט חוויתי  המקנה לנער חיבור עמוק למצוות התפילין ומשמעותה, והסבר על תהליך ייצור התפילין, חוויה שתלווה אותו למשך כל ימי חייו. 

 

לפרטים חייגו אלינו עכשיו 02-6522256

או השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם. 

 

 *מפעל הייצור תפילין בית אל מתמחה בייצור תפילין מהודרות מעור בהמה גסה.

התפילין בערכה זו עשויים מעור בהמה דקה שאינו מיוצר בחברתנו.

 *התמונה להמחשה בלבד 

 

 

תפילין

תפילין

התפילין

התפילין הינם מצווה מהתורה "וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ" (דברים ו', פסוק ח').

את התפילין מצווה להניח כל גבר יהודי מגיל 13 בכל יום, את התפילין מניחים על היד (תפילין של יד). ועל הראש (תפילין של ראש).
תפילין צריכות להיעשות מעור בהמה כשרה.

לחץ כאן להזמנת תפילין.

 

 

הסבר על הידורים בתפילין בית אל

מהן 'תפילין מהודרות'?

 ההגדרה המקובלת של 'תפילין מהודרות' מתיחסת לתפילין העשויות מעור בהמה גסה לעומת תפילין מעור בהמה דקה שנחשבות כשרות ולא מהודרות. המושג 'תפילין מהודרות מבהמה גסה' מתייחס רק לחומר הגלם ממנו ייצרו את התפילין ולא בהכרח מתייחס להשקעה ולהידור בייצור התפילין. התפילין אינן יוצאות מאליהן מפס הייצור ברמת הידור גבוהה, אלא יש צורך להוסיף ולהשקיע בתפילין, בכדי שהן יהיו מהודרות ויפות יותר. ההבדלים בין רמות ההידור בתפילין שלנו, הם הבדלים בכמות ובזמן ההשקעה בייצור התפילין ולכן בסופו של דבר יש לכך ביטוי בעלות. מרכיב חומר הגלם בעלות הסופית של תפילין הינו נמוך, עיקר העלות היא זמן העבודה וההשקעה לאורך כל תהליך הייצור.

 

הידור בפרשיות התפילין

פרשיות התפילין עשויות מעור שליל על גבי קלף שאינו משוח. סופרי סת"ם יראי שמים כותבים את הפרשיות לאחר טבילה במקווה ובכוונה 'הריני כותב לשם קדושת תפילין' ולפני כתיבת שם השם 'הריני כותב לשם קדושת השם'. הפרשיות שלנו עוברות 3 הגהות ע"י מגיהים מוסמכים הבודקים את צורת האות, חסר ויתר, דיבוקים וניתוקים. ובסיום עוברות הגהת מחשב. רמת ההידור של הפרשיות נקבעת הן הלכתית והן גרפית, דהיינו הנוי של הפרשיות. דוגמא לחסרון בהידור: פרשיה של יד מודבקת, על פי התקן שלנו פרשיה כזו לא ניתנת כלל בדגם לא בברקת ולא באודם.

 

תפילין "עור אחד" ותפילין "מקשה"

 קיימים שני מושגים הלכתיים בתפילין מעור בהמה גסה: "עור אחד" ו"מקשה".

א. "עור אחד" – הן תפילין העשויות מחתיכת עור אחת, החל בקציצה וכלה בסגירת התיתורא. עפ"י ההלכה, בתפילין "עור אחד" מותר להוסיף "פיטונג" (ראה תמונה) בתוך התיתורא. ה"פיטונג" הוא מסגרת עור חלולה ומרובעת, ואותה מדביקים לתיתורא, כדי לייצור סימטרייה מדויקת לתיתורא. ל"פיטונג" יש כמה תפקידים: 
1. חיזוק התיתורא כדי שתהיה ישרה ושלא יתקלקל ריבוע הבית עם הזמן. 
2. עיבוי התיתורא ויצירת רווח, זוהי המעברתא. רווח זה מאפשר את הכנסת הרצועה לתוך הבית. 
3. אפשרות של הצמדת החדרים בתפילין של ראש. 
4. הענקת יופי לבית ויחס נכון בין התיתורא לקציצה.

  

ב. "מקשה" – תפילין "מקשה" מיוצרים מעור עבה יותר, לכן אין הן זקוקות לפיטונג. עשיית תפילין "מקשה" מורכבת הרבה יותר בגלל סיבות אלה: 
1. נדיר למצוא "עור אחד" לבתים, כדי שלא נצטרך להוסיף להם "פיטונג". 
2. עור כזה בבסיסו, הוא עבה יותר ולכן דורש עשייה מורכבת יותר לשם הצמדת החדרים. 

 


דעת הפוסקים בדורנו:

 על פי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל תפילין "מקשה" הן הידור.

על פי הרב שלום יוסף אלישיב זצ"ל אין להחשיב את המקשה לתוספת הידור. 

בתקופתנו, רוב התפילין מיוצרות מעור אחד ואינן "מקשה". 

בתמונה משמאל: תפילין "מקשה" ללא פיטונג.

לכל התפילין שמיוצרים אצלנו יש "גיד בין הבתים" - גיד המונח בין כל בית ובית בתפילין של ראש. השמת הגיד מבטיחה גם את הדרישה ההלכתית שהבתים בתפילין של ראש יהיו פרודים לגמרי.
אנו בודקים את עניין ה"פרודות" גם ע"י הכנסת סכין מיוחדת בין הבתים על מנת לוודא שהם אכן פרודים לגמרי זה מזה.

 
בתמונה  גיד בין הבתים.

הדגמים שלנו

 

מרכיבים עיקריים בתפילין

בתי תפילין ופרשיות תפילין. בתי התפילין כשמם, הינם הבית שלתוכו מוכנסות הפרשיות בסיום תהליך הייצור. הבתים צריכים להיות מרובעים (מסורת- הלכה למשה מסיני) בצבע שחור. את התפילין כורכים על היד ומניחים על הראש בעזרת רצועות. רצועות התפילין אף הן עשויות מעור בהמה כשרה וצריכות להיות צבועות בצבע שחור. הפרשיות עשויות מקלף (עור דק) עליו נכתבות ארבע פרשיות התפילין, שיש בהם את יסודות האמונה היהודית: האמונה בבורא העולם ובחירתו בעם ישראל בהוציאו אותם ממצרים. פרשיות התפילין נכתבות בידי סופר יהודי ירא שמים עם דיו וקולמוס(כלי הכתיבה מנוצה או מקנה) הכשרים לכך.

 

ההבדלים בין רמות התפילין

תהליך ייצור בתי התפילין, איכות התפילין, רמת הכשרות של התפילין והעמידות לאורך שנים.

תפילין מעור בהמה דקה  - עור דק: כבש או עז, אלו תפילין פשוטות ביותר שעשויות מכמה עורות מודבקים זה לזה. לתפילין מעור בהמה דקה יש נטייה להיקרע, להינקב ולאבד צורה, לכן כשרות תפילין אלו היא לעיתים בעייתית. 

במאה וחמישים השנים האחרונות, עם התפתחות הטכנולוגיה, פותחו דרכי עיבוד ושיטות עבודה המאפשרות ייצור תפילין מעור בהמה גסה, שהוא עור עבה המתקשה מאוד, ושומר על צורתו לאורך זמן. כך הוא עמיד יותר, איכותי יותר ומהודר יותר

תפילין מעור בהמה גסה - עור עבה ואיכותי של פרה או של שור ממנו ניתן לייצר תפילין מהודרות מחתיכת עור אחת (בתפילין בית אל מייצרים את התפילין מעור של צוואר השור, שהוא פחות שומני ויותר חזק.) .

ההבדל העיקרי נעוץ בפסיקה ההלכתית האם תפירה או הדבקה של עורות התפילין נחשבות מבחינה הלכתית כ"עור אחד". כיום, אפשר בנקל להשיג תפילין מהודרות מעור אחד מבהמה גסה , ללא צורך בהדבקה, לכן מורים הפוסקים שראוי לכתחילה להניח תפילין מהודרות כאלו.

 תפילין

את התפילין יש לרכוש ממקום מוסמך, מכיוון שלאחר גמר ייצור התפילין הם סגורות וקשה לדעת מה נעשה בתהליך יצורן (גם בעת בדיקת תפילין, לאחר רכישת התפילין, נבדקות בעיקר הפרשיות ולא בתי התפילין שבשלב זה הם כבר צבועים ומודבקים) 

תפילין בית אל מתמחים בייצור תפילין מהודרות מעור בהמה גסה כבר למעלה משלושים וארבע שנים.
את התפילין אנו מייצרים במפעלנו על פי רשימת הידורים - תו תקן המבטיחים רמה גבוה של איכות והידור.
אנו מזמינים כל לקוח לבוא ולהשתתף בתהליך ייצור התפילין, להתרשם מהתפילין שלו לפני גמר הייצור ולפני צביעתן.
בתפילין בית אל פועל מרכז מבקרים המאפשר לבר המצווה ובני משפחתו לקבל הסבר מפורט על תהליך יצור התפילין בליווי תמונות, סרטים ודוגמאות מוחשיות של התפילין בכל שלבי הייצור כולל מכונות הייצור.

הדגמים שלנו

הזמנת תפילין נעשית לרוב כמה חודשים לפני בר המצווה, מתקשרים, מאשרים הזמנה במייל ומקבלים את התפילין הביתה.

להזמנת תפילין או סיור במפעל חייג עכשיו 02-997-5158

 

מאמרים נוספים

התפילין על פי הסוד

התפילין על פי הסוד

כיצד הנחת תפילין מקשרת אותנו לאבות האומה? היכן נרמז שאדם ירא שמים המניח תפילין זוכה לתחיית המתים? מה הקשר בין תפילין לקשר נצחי בין חתן וכלה? איך התפילין עוזרות לנו להבין שכל כוח פעולתנו בעולם מאת ה'?

המקור להידור מצווה בתפילין

המקור להידור מצווה בתפילין

למה להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר  

טיפים לרכישת תפילין

טיפים לרכישת תפילין

כיצד לבחור תפילין, מהם השיקולים החשובים שיש להתייחס אליהם בבחירת מקום לרכישת התפילין, מי עוסק כיום במכירת תפילין, מה מצב שוק התפילין, איפה כדאי לקנות תפילין ומהו מחיר תפילין?    

התאמת קשר תפילין של ראש

התאמת קשר תפילין של ראש

על מנת להתאים את היקף רצועת הראש למידת ראשך משתמשים ברצועה הימנית. ניתן לראות כיצד הרצועה הימנית עוברת בתוך הקשר של ראש בצורת האות "S". יש להשתמש בצבת (פלייר) חלק ולא משונן כדי שלא לפצוע את הרצועה. 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il