מבנה התפילין ופירוט הפרשיות

 

ואלו הן ארבעת הפרשיות שאנו מכניסים לתפילין:


א. פרשת "קדש" (שמות יג, א-י) - פרשת התקדשות עם ישראל במדבר להיות לעם.

ב. פרשת "והיה כי יביאך" (שמות יג, יא-טז) - מצוות קידוש בכורות בארץ ישראל, למען נזכור גבורות ה' בהוציאו אותנו ממצרים. 

ג. פרשת "שמע" (דברים ו, ד-ט) - היא פרשת ייחוד ה' וקבלת מלכותו. 
ד. פרשת "והיה אם שמוע" (דברים יא, יג-כא) - קבלת עול מצוות ה'.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il