כתיבת הפרשיות

כתיבת הפרשיות

לאחר שעברנו עד כה על תהליך יצירת התפילין, נעבור לדון מה מכילים בתי התפילין, מי רשאי לכתוב את הפרשיות, ואלו דגשים יש בכתיבתן.

מי באמת רשאי לכתוב את אותן פרשיות חשובות? ובכן, ברור שלא כל אחד, אלא רק אנשים מיוחדים העונים על כלל הפרמטרים השונים. ובראשן, סופר צריך להיות אדם ירא-שמיים.

מיהו סופר

כדי להיות סופר, צריך להיות בקי בכל הנוגע להלכות סת"ם, פסיקת ההלכה ומסורות הכתיבה, ואף להיות מיומן באומנות הכתיבה של כלל אותיות הא"ב. מעבר לכך, יש צורך באימון רב גם בהכנת אמצעי הכתיבה הייעודיים- הקלף והקולמוס. כמו כן, עדיף שסופר יחזיק כתב קבלה מאנשי הלכה ורבנים, כתב קבלה המעיד שהוא מוסמך לכתוב פרשיות מיוחדות אלה, וכמובן שמעיד על כך שהוא בקי בהלכות.

שמירה על סדר

בעניין מסורת העדות: יש לציין שהספרדים נוהגים לכתוב את הפרשיות ע"י קנה, ואילו האשכנזים נוהגים לכתוב את הפרשיות ע"י נוצה. בנוסף,חשוב לציין שהפרשיות צריכות להיכתב כסדרן- לפי סדר הופעתן בתורה. כלומר: יש להתחיל בכתיבת פרשיית "קדש", לאחר מכן את פרשיית "והיה כי יביאך", לאחר מכן את פרשיית "שמע" ולאחר מכן את פרשת "והיה אם שמוע". אם הפרשיות אינן נכתבות לפי הסדר הנדרש- הן פסולות, ומחויבות בגניזה. כמו כן, לא רק סדר הפרשיות חייב להישמר, אלא גם סדר המילים ואף סדר האותיות חייב להישמר בכל פרשיה ופרשיה.

קלף

הסופר כותב על גבי קלף- עור מעובד מבהמה גסה כשרה שעבר תהליך ארוך הכולל: עיבוד בסיד ומלח, מתיחה, שיוף ולבסוף החלקה. בעניין הדיו של הסופר: גם הדיו אינו דיו שניתן למצוא בחנות רגילה, אלא זהו דיו המופק באופן ייחודי מֵעָפָצִים וקנקנתום.

עד כה עברנו על שלבים רבים בעשייה, כל מי ששם לב, רואה כמה עמל ויגיעה מושקעים במלאכת עשיית התפילין – מלאכה מורכבת ביותר. הכל תוצר של מלאכת-מחשבת, וכל ההקפדה והעשייה בחרדת קודש מעניקה לתפילין מקום של כבוד וקדושה. 

 
 
 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il