מהן תפילין מהודרות

 

What's a Hidur

 מהו הידור בתפילין

בבאנו לרכוש תפילין אנו נתקלים במושג "תפילין מהודרות". אילו דברים הופכים את התפילין למהודרות?

בתפילין בית אל ישנו "תו תקן הלכתי" המגדיר בבירור אילו הידורים יש בתפילין או במילים אחרות מה רמת ההשקעה בייצור התפילין.

 

המושג "הידור" בתפילין בית אל מתייחס לשלושת המרכיבים הבאים:

הידור הלכתי- בהלכה מופיעים דעות שונות כיצד יש לעשות את המצווה,. באופן כללי, ככל שאני כולל ומתחשב בשיטות הלכתיות נוספות-הידרתי.

אחד המקורות להידור הוא  במצוות הדלקת נר חנוכה, בו מופיע גם המושג 'למהדרין',לדוגמא: ניתן לצאת י"ח בהדלקת נר אחד כל יום, כאשר אני מוסיף ומדליק בכל יום נר נוסף התחשבתי בדעה הלכתית נוספת-הידרתי.

ולכן התפילין מהודרות יותר, כאשר השקעתי בתהליך היצור והתחשבתי בשיטות נוספות.

הידור נוי מצווה: חז"ל דרשו את הפסוק "זה אלי ואנווהו"-התנאה לפניו במצוות. כאשר אתה מקיים את מצוות ה', תעשה מכל הלב, תבחר לך את המצווה הכי נאה, הכי יפה. תראה שהמצוה חשובה לך, כמו כל דבר בחיים שהוא חשוב לך אתה משתדל להשקיע בו.

אף בתפילין יש הבדלים בנוי המצווה, לדוגמא פרשיות שנעשו בהם הרבה מחיקות, אע"פ שמבחינה הלכתית הם יכולות להיות מהודרות מאד, נוי מצווה אין כאן.

הידור באיכות (טכני): איכות התפילין הנקבעת בתהליך הייצור, לדוגמא חומר הגלם, עור בהמה גסה או דקה שיש בו אחוזי שומן גבוהים, גם אם יעבור יבוש ארוך, שומן לא מתייבש לעולם, ותפילין כאלו ישנו צורתם במהלך השנים עד כדי פגיעה בריבוע בית התפילין. או תפילין עם מעברתא חלשה. חשוב לציין שיכול להיות שבמקרים כאלו התפילין מאד מהודרות כרגע, אך בעתיד...

לכן פשוט תברר את רשימת ההידורים שתוכל לקבל בתפילין שלך.

כדי להדגים למה מתכוונים כשאומרים תפילין מהודרות אנו מביאים בזה דוגמא ועל פיה יוכל כל מתבונן להבין, שמפעל "תפילין  בית א-ל" אכן משקיע בכל אות ואות ובכל תג ותג כדי להוציא מתחת ידו את התפילין הטובות ביותר, הן מצד האיכות, הן מצד הכשרות והן מצד ההידור.

 

 

האיברים והצורות שהם לעיכובא
(שהם המניעה להיות האות כשרה)

1. ראש
2. ירך ימין
3. ירך שמאל

 
   
   
   

האברים והצורות הנדרשים לכתחילה
להידור האות

1. ראש
2. ירך ימין
3. ירך שמאל
4. שלושה תגים על הראש
5. זוית בקצה הראש
6. ירך ימין מחוברת לאמצע הראש
7. ירך ימין מוטה בשיפוע כלפי פנים
8. קצה ירך הימין דקה
9. ירך ימין משתפלת מעט מעבר לירך שמאל
10. קו עבה מחבר ירך שמאל אל ירך ימין
11. ירך שמאל בשיפוע קל כלפי מעלה.

 
 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il