תפילים

 

תפילים, מה משמעותם?

משל למלך שהקים לו גדוד מלכותי מיוחד הנאמן מאוד למלך
ונושא את שמו. נתן המלך לאנשי הגדוד תלבושת
מיוחדת, שתהיה הסמל שלהם. הסמל מייחד את
אנשי הגדוד מאחרים. כל מי שרואה אותם, יודע שזהו
הגדוד הנבחר של המלך, מפני שבהתנהגותם הם
מביאים כבוד, או חס וחלילה, גורמים בושה למלך.

עם ישראל הוא הגדוד של הקדוש ברוך הוא.
ה' בחר בנו מכל העמים להיות עמו, ועלינו כיהודים
מוטלת החובה להיראות כלגיון של מלך מלכי המלכים;
והסמל שלנו הוא התפילים. התפילים מהוות אות ועדות
על האדם המניח אותן, כי הוא יהודי, כמו שנאמר
בתורה "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך,
למען תהיה תורת ה' בפיך" (שמות י"ג, ט).

העדות השניה על יהדותך היא גופנית: אות ברית
בבשרך, כאשר הוריך מלו אותך ביום השמיני
להולדתך, ככתוב בתורה "ונמלתם את בשר
ערלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז,יא).
הנה כי כן, שני עדים לך המעידים על יהדותך
מיום הגיעך למצוות, ככתוב בתורה "על פי שני
עדים יקום דבר" (דברים יט, טו)

התפילים היוו כל שנות קיום עמנו, את אחד הסמלים
העיקריים של היהודי. אותן התפילים נדדו עמנו בכל
מקום אליו הגיעו יהודים בארבע כנפות תבל, בזמנים
של שקט ושלווה, ובזמנים בהם מסרו יהודים את נפשם,
על מנת לחיות חיים יהודיים ראויים לשמם. תמיד בכל
מקום ובכל מצב שמרו על התפילים בעוז ובגאון.

 

עכשיו יש לך את הזכות להזמין זוג תפילים מהודרות לבר המצווה/ סט תפילין לבר מצווה.

צור קשר 029975158 או הזמן תפילים עכשיו

 

 

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il