הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הרשל"צ והרב הראשי לישראל


תמונות מביקור הרב בתפילין בית אל

 

 

 

 

 

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב הגאון ר' מרדכי אליהו זצ"ל
הראשון לציון הרב הראשי לישראל


ב"ה, ירושלים י"ג כסלו תשנ"ג


המלצהוזאת לראיה כי הייתי במפעל "עטרת קדושה" הנמצא בבית-אל, 
בקרתי במקום וראיתי את כל תהליכי יצור התפילין מעור אחד מבהמה גסה, 
החל מעיבוד העור ותחילת עשייתו וכלה בריבועו. 

כל הפעולות נעשות בתכלית הכשרות וההידור ובמומחיות מושלמת
תחת עינו הפקוחה של הרה"ג המופלא, בקי בחדרי תורה
ר' שבתי סבתו שליט"א, שכל שאלה בהלכה המתעוררת
נפסקת ע"י גדולי תורה הבקיאים בנושא, 
כן הוא אחראי לפרשיות המהודרות שמכניסים לתפילין.

כל המלאכה נעשית על ידי מומחים בעלי ידע ונסיון רב,
בניהולו של הרב ישי באב"ד הי"ו, שמעשיו לשם שמים.

האמת ניתנת להאמר ולהכתב שהמפעל הזה הוא לתפארת,
ועושים מאמצים גדולים להוציא מתחת ידם תפילין שהן פאר,
הן בכשרות הן בהידור לזכות את הרבים, ואשרי חלקם.

ויבורכו מפי עליון שכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו אכי"ר.

 

 

< חזור לכל ההמלצות  
 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il