הרה"ג שמחה הכהן קוק שליט"א

רב העיר רחובות


תמונות מביקור הרב שמחה הכהן קוק שליט"א בתפילין בית אל

 

 

 

 

 

הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

הרב הגאון ר' שמחה הכהן קוק שליט"א
רב העיר רחובות

ב"ה, ירושלים י"ח חשוון תשמ"ח

מכתב המלצה

שמחה הכהן קוק

רב ראשי ואב"ד

רחובות

ב"ה יום י"ח חשון תשמ"ח

 

לכ'

הנהלת המפעל החשוב

"עטרת קדושה",

בית – אל.

ברכת ה',

 

בשמחה קבלנו את זוג התפילין שהוזמנו ע"י, וב"ה כלילת יופי, עבודה נפלאה בהידורו ובתדמיתו.

בביקורנו במפעל נוכחנו לראות את צוות העובדים שהם ב"ה רובם ככולם חסידים ואנשי מעשה, עושים מעשיהם באמונה ובכשרון תוך תחושת אחריות לעבודת הקודש.

יברך ה' מעשי ידיכם ופועל ידיו תרצה להרבות כב' שמים שיתגדל ויתקדש שם שמים עליכם.

 

 

בברכת כהנים באהבה,

הרב שמחה הכהן קוק

 

 

< חזור לכל ההמלצות  
 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il