בדיקת מזוזה חינם

קובץ הנחיות לבדיקת מזוזה ביתית

שים לב: האחריות על בדיקת המזוזות היא אישית, כל בודק לעצמו.  חברת תפילין בית אל אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מבדיקה שאינה נעשית דרכה.

חיוב בדיקת את המזוזה

אחת ההלכות החשובות בהלכות מזוזה היא, שצריך לבדוק את המזוזה פעמיים בשבע שנים. כפי שכתב השולחן-ערוך (א)

בדיקה עצמית של המזוזה

ישנם שני סוגי בדיקה:

 1.בדיקה לפני הרכישה, בדיקה יסודית של מגיה מומחה, שתכליתה לבדוק אות אחר אות, לוודא שצורת האותיות כשרה על פי ההלכה, שלא התנתקו או נדבקו שתי אותיות זו לזו. ולכן צריך להקפיד ולקנות מזוזות אצל אדם ישר שיכול להעיד שהמזוזה עברה בדיקה של מגיה מוסמך.
2. בדיקה לאחר הקנייה, צריכה להיעשות פעמיים בשבע שנים, ותכליתה לבדוק האם במשך הזמן שעבר, המזוזה ניזוקה ונפסלה. כי יתכן שמפני הלחות דהו האותיות, או שהדיו לא היה מספיק טוב וחלק ממנו התפורר ונפל ברבות הזמנים. את הבדיקה הזו יכול כל אדם לעשות בעצמו (חת"ס יו"ד רפג).(*ב).

בדיקה עצמית – סדר פעולות

יש להוריד את המזוזה בזהירות, להיזהר שלא לקרוע את הקלף בחיתוך סרט ההדבקה. לבדוק אם כל האותיות נשארו שלמות ולא נסדקו, במיוחד במקומות קיפול הקלף. ניתן לבדוק שאין אות חסרה או מיותרת על ידי השוואה לחומש או תנ"ך. אם המזוזה נשארה כפי שהייתה, אפשר להחזירה למקומה.

 אם נתעורר איזה ספק, יש לשאול שאלת חכם. אם יש ספק שמא המזוזות לא עברו בדיקה יסודית מעולם, עדיף שמגיה מוסמך יבדוק את המזוזות .

 

ספיקות הצריכות שאלות חכם

כאשר מתגלה חשש של דיבוק בין תגין או אותיות, חיסרון בשלימות האותיות, במיוחד במקרה בו הקלף נחשף לשמש והתייבש או "נשרף"(כתם כהה) או דהייה של הדיו – חובה לשאול חכם או סופר סת"ם הבקיאים בהלכות אלו.

 

ברכה על קביעת מזוזה

אם המזוזה נלקחה לבדיקה ארוכה, כ24 שעות, יש לברך בעת קביעתה מחדש. אם הבדיקה ארכה זמן קצר, ומיד לאחר מכן הוחזרה המזוזה למקומה, אין צורך לברך.

(הטעם: יש אומרים שהואיל והמזוזה הוסרה על מנת להחזירה מיד למקומה, מצוותה  לא נתבטלה ולכן אין לברך בשעת קביעתה מחדש. ויש אומרים שהואיל ולא הייתה שום ודאות שהמזוזה תימצא כשרה, לכן אם נמצאה כשרה יש לברך בעת קביעתה. למעשה מאחר שיש לנו ספק, צריך להימנע ולא לברך, כדי שלא להיכנס למצב של ספק ברכה לבטלה. )
ואם בדק כמה מזוזות יחד, העצה הנכונה היא, שיחליף את מקום המזוזות. למשל, את המזוזה של המטבח יקבע בחדר השינה, וכן להיפך, ואז יוכל לברך לפי כל השיטות, אפילו אם יחזיר את המזוזות למקומן מיד אחר הבדיקה (קונטרס המזוזה בבית ברוך ח"ב רפט, ה). (*ג)

 

גלגול וכריכת המזוזה

את המזוזה יש לכרוך מהסוף להתחלה, כלומר, מהמילה "אחד" למילה "שמע", לפני שמכניסים לבית המזוזה. עדיף לעטוף בניילון למניעת חדירת רטיבות ולהדק בעזרת סרט הדבקה. את בית המזוזה אפשר לחבר למשקוף על ידי מסמרים ואף על ידי דבק חזק באופן שהמזוזה לא תיפול. (*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

אישה יכולה לקבוע מזוזה

חיוב התקנת המזוזה חל על כל יהודי שגר בבית. מכיוון שאין זו מצווה התלויה בזמן – אין הבדל בחיובה בין גברים ובין נשים. לכן, אישה יכולה להתקין את המזוזה בבית, ואם היא גרה לבד היא חייבת לעשות זאת.

הברכה לפני קביעת המזוזה

 "בָּרוּךְ אַתָּה יְי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִקְבוֹעַ מְזוּזָה". (*ה)

 

פתחים החייבים במזוזה

בכל חדר בבית יש לקבוע מזוזה למעט חדר השירותים וחדר האמבטיה, שאינם מקומות מכובדים. החדר שאמרנו צריך שיהיה בשטחו ריבוע של מטר ותשעים ושניים סנטימטר על מטר ותשעים ושניים סנטימטר לפחות. אם החדר צר וארוך שיש בשטחו שטח זה אבל בחלק הצר אין מטר ותשעים ושניים סנטימטר יש לקבוע מזוזה בלי ברכה.

 

מיקום  המזוזה במשקוף הדלת

את המזוזה יש לקבוע בצד ימין של פתח החדר. צד ימין הכוונה כשנכנסים לבית או לחדר. גובהה של המזוזה צריך להיות בתחילת השליש העליון של הפתח ויש להקפיד שאפילו חלק קטן מהמזוזה לא יהיה פחות מהשליש העליון. ואפשר לקבוע אותה עד טפח (כ- 10 סנטימטר) מהמשקוף. מנהג האשכנזים לקבוע את המזוזה באלכסון כשראשה כלפי הבית או החדר ותחתיתה כלפי חוץ באופן שתהיה יותר זקופה מאשר שוכבת. מנהג הספרדים הוא לקבוע את המזוזה בצורה זקופה ממש. ובפתח שאי אפשר לקבוע באלכסון גם לאשכנזים יש לקבוע את המזוזה בצורה זקופה.

 

 

 

 

 

 

מקורות

(א*) שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רצא סעיף א מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבע שנים ושל רבים, פעמים ביובל.

(*ב) מהגמרא ביומא, אנו למדים: "מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע, ושל רבים פעמים ביובל" (יא, א). רש"י, ד"ה נבדקת, מסביר: "שמא נרקבה או נגנבה". מדברי רש"י, פוסק החתם סופר: "כל אדם יכול לבודקן אבל על כל פנים צריך לפותחן ולעיין בכל אות אם לא נרקב..." (שו"ת חת"ס, יו"ד חלק ב, רפ"ג). אומנם לא צריך להיות מומחה בכדי לבדוק את המזוזות אבל יש לוודא שהמזוזה אכן נמצאת במקומה ואין אותיות אשר התקלקלו.

(*ג) הלכות מזוזה - חלק ב, הרב אליעזר מלמד, http://www.yeshiva.org.il/midrash/7908

(*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

(*ה) הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4061608,00.html

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il