ההלכה ביחס לשימוש בתפידנית

ההלכה ביחס לשימוש בתפידנית

 

האם אין בעיה הלכתית בשימוש בתפידנית? הרי בתפידנית מניחים תפילין של יד על

תפילין של ראש?
תשובת הרב אליהו זצ"ל: "לכל הפוסקים, שמירת התפילין עדיפה על כבודן".


לאחר שנתעוררה שאלה ביחס לשימוש בתפידנית פניניו לרב מרדכי אליהו זצ"ל וכך פסק הרב:
על פי ההלכה טוב ליתן תפילין של יד ראשונה בכדי לא להעביר על המצוות וטוב ליתן בתיק ארוך וצר [כדי להוציא תמיד את של יד קודם] כדברי הט"ז והב"ח.
וגם לפי הפוסקים הסוברים שאולי לא טוב ליתן את התפילין זה על זה ממש זו ליד זו, מודים שתמיד שמירתן של התפילין [עדיפה על כבודן].

להלכה: אין שום בעיה להשתמש בתפידנית
א. כי אין מצב של מעבירים על המצוות.
ב. התפילין נשמרות טוב בתוך התפידנית ושמירתן עדיפה על כבודם.

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il