הרב הקשי דורון

הרה"ג הרב אליהו בקשי דורון שליט"א

הראשל"צ והרב הראשי לישראל לשעבר


תמונות מביקור הרב במפעל תפילין בית אל

 

 

 

 

 

 

הרב אליהו בקשי דורון שליט"א

הרב הגאון ר' אליהו בקשי דורון שליט"א
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה, ירושלים י"ח שבט תשנ"ח

מכתב המלצה

בביקורי במפעל ליצור תפילין עטרת קדושה תפילין בית אל. ראיתי מקרוב את העבודה העובדים והתוצאות הברוכות. העבודה נעשית בהקפדה והידור רב. העוסדים כולם תלמידי חכמים ויראי שמים. והתפילין היצאות מתחת ידיהם. מהודרות כעטרת תפארת. וכיון שבחברים עסקינן חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ולא נצרכתי אלא לברכה שיזכו להוסיף בקודש ולהרבות בכבוד שמים ע"י יצור תפילין כהלכתן.

 

 

< חזור לכל ההמלצות  
 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il