סדר הנחת תפילין - לדקדק מתוך יחס של קדושה

הקדמה

התפילין קדושות, בדומה לספר תורה ומזוזה.

מצד אחד הן אמצעי לקשר שלנו עם הקב"ה (יש שדימו אותן למכשיר קשר אל הקב"ה), ומצד שני הן כתר ועטרה לראשנו ועל כך אנו מברכים בברכות השחר: "עוטר ישראל בתפארה", לכן יש בהנחת תפילין הרבה פרטי הלכות שחשוב לדקדק בהם מתוך יחס של כבוד וקדושה לתפילין. כאשר ננסה לשים אליהם לב בהנחה , זה יחבב עלינו  את המצווה ויחבר אותנו אליה. בין אם חגגתם בר מצווה ומעוניינים לדעת כיצד להניח תפילין ובין אם אתם מבוגרים שלא הניחו תפילין הרבה זמן או כאלה שמניחים תפילין יום יום אך רוצים לדעת כיצד לעשות זאת בדקדוק המאמר הזה מיועד בשבילכם.

חשיבות הסדר בהנחה

[אלו שלובשים טלית היא קודמת לתפילין על פי סוד וגם שרומזת לקבלת מצוות כללית ועיטוף של כבוד. אם בטעות הוציאו התפילין קודם לובשים קודם התפילין מדין אין מעבירים על המצוות]

יש לשים לב לפני ההנחה שהשער לא רטוב, (למשל מי שמתקלח או טובל במקווה לפני התפילה) ואלו שרגילים לשים ג'ל לשיער עדיף שישימו אחרי התפילה כי הרטיבות והג'ל ממש מזיקים לתפילין.

קודם מניחים תפילין של יד אחר כך של ראש לפי סדר הפסוק: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך".

לשם כך צריך להוציא את התפילין לפי סדר: קודם של יד ואחר כך של ראש ולכן יש להניחם מראש בנרתיק התפילין בסדר ידוע וקבוע.

מניחים תפילין של יד בצד שמאל בשקית ושל ראש בימין כי הראש יותר קדוש כיוון שיש בו שתי אותיות משם השם השין והדלית ואילו בשל יד יש רק את היוד.

בתפידנית אין בעיה כי היד למעלה ואי אפשר לטעות.

(כיום רוב התפילין נשמרים בתוך בית של פלסטיק שמקיף את כל התפילין כולל החלק התחתון, לבית מהפלסטיק יש דין של תשמיש קדושה ויש לגונזו אם נשבר או התקלקל אך השקית כיוון שאין התפילין עצמן נוגעות בה יש לה רק דין של תשמיש לתשמיש ואין בה קדושה ולכן מותר להניח בה דברים נוספים ואיננה צריכה גניזה. יש לשים לב שאם התפילין אינן מכוסות מכל הצדדים אזי הכיסוי לתפילין בו מונחות התפילין יש לו דין של תשמיש קדושה ואין להכניס לתוכו דברים אחרים מלבד התפילין אלא אם כן עושים תנאי. אין להתייחס אליו בביזיון ויש לגנזו לאחר שבלה בגניזה פשוטה.)

אם בטעות הוציא תפילין של ראש קודם מניחים אותו בצד ומניחים של יד קודם בכל מקרה. (למרות שאין מעבירים על המצוות כיון  שהסדר בפסוק הוא בדווקא.)

מנהג יפה לנשק את התפילין כשמוציאים אותם מהשיידלה [הבית מהפלסטיק]

יש לשים לב שכל הפוסקים מסכימים שלא טוב לתלות תפילין. יש אומרים שזה ממש אסור כי זה ביזוי להם. לכן עדיף תמיד להחזיק בבית עצמו ולא ברצועות. בעיקר טועים בזה בתפילין של ראש ויש להיזהר בזה.

הברכה

זמן הברכה על התפילין הוא בהידוק התפילין של יד. ספרדים מברכים ברכה אחת ואשכנזים שתיים אחד ביד ואחד בראש.

תפילין של יד

סדר ההנחה וההלכות נמצאות כבר באתר של תפילין בית אל ואפשר לקחת משם.

לשים לב שהיוד צמוד לבית בתפילין של יד. לשים לב שאין חציצה בין הבית לבשר, ולדעת שמעיקר הדין בכריכת הרצועות על היד אין בעיה של חציצה ולכן אין חובה להוריד שעון אבל לפי הקבלה עדיף.

לעמוד על סוגי הכריכה השונים כלפי פנים וכלפי חוץ וגם השין ביד לפי סוגי הכריכה השונים לפי העדות השונות שונים.

הערה: תלמידים בראשית דרכם  להנחת תפילין אינם מאומנים מספיק בכריכת רצועות היד ,בכדי שלא ילחצו על מקום ההנחה [באמת היד]יתר על המידה  ויגרום לכאבים.בכדי לבדוק אם קיים לחץ  יתר על המידה ,לאחר הכריכה סביב היד  יש לסובב את היד שהיא מקופלת בזוית  כלפי  חוץ אם הרצועה מתהדקת יתר על המידה וגורם ללחץ סימן שהרצועה  נכרכה יתר על המידה  וכדי לשחרר ולכרוך שוב. אם  בסיבוב היד הרצועה אינה לוחצת כלל סימן שהרצועה רפויה .ואינה מהודקת מספיק זה עניין של אימון   

 

תפילין של ראש

סדר ההנחה וההלכות נמצאות כבר באתר של תפילין בית אל ואפשר לקחת משם.

בהנחה של ראש שוב נשיקה ולהדגיש לא לתלות את הבית ברצועה כנ"ל. להקפיד שהרצועה המקיפה את הראש וכן הרצועה היורדת לא יתהפכו.

חשיבות התאמת התפילין לילד

אורך הרצועות והתאמתן: כדאי לעשות את אורך הרצועות לפי גודל הילד גם של יד וגם של ראש. לא צריך שיהיו ארוכות מדי זה רק מכביד וגורם שיגררו על הרצפה שזה אסור וממילא כשהילד יגדל הרצועות יתבלו ויוחלפו.

גודל הבתים והתאמתם: גודל הבתים צריך להתאים לגודל של הילד. חשוב בעיקר שהבתים לא יהיו גדולים מדי כי אז נוצרת בעיה במיקום ההנחה.

מנהגים יפים נוספים

מנהג יפה לומר את התפילה לפני ההנחה וכן לקרוא את פרשיות התפילין.

הנחת התפילין עדיף שתהיה מחוץ לבית הכנסת בחדר מבוא ולא במקום התפילה עצמו אם זה אפשרי, יש שמניחים בבית.

בסוף התפילה ראוי ללמוד משהו עם התפילין .

לא להוריד את התפילין לפני "עלינו לשבח" או לפחות לא לפני קדושא דסידרא והקדיש השלם.

 

 

הוספות למבוגרים (פחות מתאים לבר מצווה)

תפילין דרבנו תם

להזכיר אולי בקיצור שסדר הנחת תפילין דרבנו תם הוא זהה בעיקרון.

יש נוהגים לומר תפילה של כוונה מיוחדת בהנחת רבנו תם.

יש שמניחים ביחד את שני זוגות התפילין, ואלו שלא עושים כך: מניחים קודם את של רש"י. תפילין של רש"י יותר קדושים ואין להחליף את השקיות שלהם.

הרוב נוהגים להניח תפילין דרבנו תם בסוף התפילה ולומר בהם קריאת שמע.

יש המחליפים את התפילין לאחר קדושה.

יש עוד הלכות בנושא  הקיימות כבר באתר.

תפילין של ראש

מקום הנחת תפילין של ראש לאלו שנשרו שערותיהם: עצה טובה: כדאי לכל אדם לבדוק את מקום הנחת התפילין לפני שהוא מתחיל להקריח. אם לא בדק אז בדרך כלל מקום זה נמצא מרחק של רוחב 3 אצבעות של אותו אדם מגשר האף שלו ומעלה.

רצועות התפילין

הרצועות מתבלות ולכן כדאי פעם בחודש להסתכל, ולבדוק שאין פיצוצים וקילופים. בעיקר יש לבדוק בקשרים כי שם זה הכי מועד לסדקים. כמו כן לבדוק מדי פעם את הפינות בתפילין של ראש.

אם ברצועה יש חלק לא שחור זה פוסל לכן ראוי להחזיק לורד שחור ולצבוע לשם קדושת תפילין.

קיפול בעדינות עוזר לשמירה משברים ברצועות. תפילין בית אל מציעה קופסאות מיוחדות השומרות על הרצועות בשלמותן.

להיזהר ולשים לב שהרצועות לא יגררו על הרצפה לא בזמן התפילה ולא בזמן הקיפול.

הערה: בבתים עצמם אם התקלף צבע זה לא מעכב אלא רק ברצועות.

(אולי להסביר שכדאי רצועה איכותית מעור עליון.)

שמירה על תפילין

יש לשמור על התפילין ולהיזהר שלא יפלו. אם חלילה נפלו חובה לתת צדקה.  אין להשאיר תפילין ברכב כי החום ברכב מזיק לתפילין.

יש להדק את התפילין של ראש מדי פעם וכן להדק את היוד בתפילין של יד.

אם המגן של התפילין של יד משתחרר ניתן לשים חתיכת נייר בפנים ויש לו דין של תשמישי קדושה כי הוא נוגע בתפילין.

בדיקת התפילין

אין חובה לבדוק תפילין כי הם בחזקתם ופתיחה פוגעת רק אם קרה חשיפה לאור ורטיבות צריך לבדוק

מנהג חסידים  בעיקר בחסידות חב"ד לבדוק תפילין בחודש אלול.

ונזכור כי אין לדבר דברי חול בתפילין [ניתן לספר את הסיפור על התפילין של אור החיים הקדוש שנמכרו לאיש עשיר בתנאי שלא ישיח בהן שיחת חולין וכשפעם אחת לא עמד בכך הפסיק להרגיש את קדושתם וכשבדק ראה שכל האותיות פרחו מהקלף] והלוואי ונזכה שיתקיים בנו וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש

 

 

מאמרים נוספים

התאמת קשר תפילין של ראש

התאמת קשר תפילין של ראש

על מנת להתאים את היקף רצועת הראש למידת ראשך משתמשים ברצועה הימנית. ניתן לראות כיצד הרצועה הימנית עוברת בתוך הקשר של ראש בצורת האות "S". יש להשתמש בצבת (פלייר) חלק ולא משונן כדי שלא לפצוע את הרצועה. 

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלים ויש לנו... תפידנית!

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלי…

התפידנית הפכה היום לחלק בלתי נפרד מחיינו, עד שנראה כאילו שמרה על התפילין שלנו מאז ומעולם. אבל מתברר שעד לפני שנים מספר,  לאנשים רבים נגרם פסול בתפילין, מפני שנחשפו לנזקי הסביבה,

תפילין בתשעה באב

תפילין בתשעה באב

  מתי מניחים תפילין בתשעה באב? מדוע לא מניחים תפילין בתפילת שחרית של ט' באב? למה יש שינוי בזמן הנחת תפילין בט' באב?  

המדריך לקניית תפילין בית אל

המדריך לקניית תפילין בית אל

מתי צריך להזמין תפילין? לא הזמנתי מראש, עד מתי אוכל להזמין? היכן רוכשים תפילין בית א-ל? מפעל תפילין בית אל מאפשר לכל רוכש תפילין לקבל סיור במרכז המבקרים במפעל, לראות ולקבל אצלנו הסבר על כל תהליך ייצור התפילין.

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il