הגהה

הגהת פרשיות התפילין
עד כה ראינו כיצד מייצרים את התפילין וכיצד מכינים את מקום הכנסת הפרשיות, מהו סוג העור, מהו תהליך העיבוד, מי מוסמך לכתוב את הפרשיות, מהן הפרשיות המדוברות, מהו תפקידה של האות "שין" המעטרת את התפילין ואף צִייָנוּ שהתהליך כולו אורך זמן רב. כעת, נדון בשלב לפני הכנסת הפרשיות אל תוך התפילין.
מיהו מגיה מוסמך לבדיקת הפרשיות?
לאחר כתיבת הפרשיות יש לבדוק שנכתבו לפי כל כללי ההלכה, והמסורת. בדיקה זו אינה נחלת הכלל, אלא היא צריכה להיעשות ע"י מגיה שהוסמך לכך במיוחד, כאשר יש להבין שלא כל סופר סת"ם יכול לשמש כמגיה. מגיה הנו אדם שבקיא ברמה גבוהה מאוד בהלכות כתיבת סת"ם ובפסיקה ההלכתית ועליו לדעת לספק תשובות כאשר מתעוררת בעיה הנוגעת לאופן כתיבת האותיות.
שלבים בהגהה
ראשית, נציין שכלל שלבי הבדיקה של המגיה דורשים תנאי עבודה נוחים- תאורה חזקה, רמת ריכוז גבוהה ואף שימוש בזכוכית מגדלת. בהקשר לזה, יש להדגיש שהפסיקה ההלכתית מתבססת רק לפי מראה העיניים ללא שימוש בזכוכית מגדלת, וההגדלה נועדה רק כדי לברר מצב שכבר נראה בעייתי בעין. ראשית יש לעבור על האותיות. המגיה בודק האם חסרות אותיות, האם יש אותיות מיותרות, או האם בטעות ישנה טעות של שִׂיכּול אותיות או החלפת אותיות. לאחר מכן מגיע השלב השני, השלב בו בודקים את צורתה של כל אות ואות מבחינה הלכתית, ואף בודקים האם לא חסרים תגים- תוך דגש על פתוחות וסתומות. לאחר שהשלב בו המגיה המוסמך מסיים את עבודתו, אין לטעות שהפרשה מאושרת, אלא כיום כאשר ניתן להשתמש ביכולות המחשב, נהוג להעביר את הפרשיות להגהה נוספת של מחשב שמכיל לשם כך תוכנה ייעודית.
בדיקת תפילין – שמירה על המסורת
לאחר שהסתיימו כלל שלבי הבדיקה, והמגיה והמחשב אכן מאשרים שהדברים נכתבו כהלכה, ניתן לעבור לשלב הכנסת הפרשיות לבתי התפילין. שלב הבדיקה בא להראות שמדובר בהליך מדויק שאין להקל בו ראש, להבהיר עד כמה שלמות הפרשיות חשובה וכיצד נעשים כל המאמצים על מנת להבטיח את שלמות העשייה על פי כללי ההלכה, כך היא השמירה על המסורת.

 

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il