קשר תפילין

רוחב רצועות התפילין

רצועות התפילין, רוחבן חייב להיות
כאורך גרגר השעורה, שרוחבה לפי
ה"חזון איש" - 11 מ"מ, יש מקילים בדיעבד כרוחב חיטה (9 מ"מ)

קשר של תפילין גם בתפילין של
ראש וגם בתפילין של יד הלכה
למשה מסיני.

בתפילין של ראש אנו יוצרים קשר בצורת האות "ד"

 

בתפילין של יד
אנו יוצרים קשר בצורת האות "י"
ושתיהן, יחד עם ה"ש" המוטבעת
על תפילין של ראש, יוצרים את
המילה "ש-ד-י".

קשר ה"י" בתפילין של יד חייב
להיות צמוד לקציצה עדיף שיהיה עומד( עיין כאן, לגבי הפתרון שהכיסויד נותן במקרה זה).

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il