הסבר קשר חפץ חיים

הקדמה

ככלל, מופיע שם ש-ד-י בכל נוסחי התפילין. האות שי"ן מוטבעת בתפילין של ראש, ובמקצת מן הנוסחים אנו קושרים אותה גם על כף היד בעת הנחת התפילין של יד. האות דל"ת - מתקבלת ע"י קשר ראש, בעורף. האות יו"ד - מתקבלת ע"י הקשר בתפילין של יד. קשר היו"ד של תפילין של יד חייב להיות צמוד לבית 24 שעות ביממה. הן בשעת הנחת התפילין והן בשעה שהן מונחות בכיסן. הפוסקים מחמירים מאוד בעניין, כמפורט ב"בית יוסף" וב"משנה ברורה". (א"ח - כ"ז)

הבעיה:

בעיה קריטית במיוחד קיימת בקשר פנים "אשכנז", שככל שמהדקים את הרצועה לזרוע, קשר היו"ד מתרופף ומתרחק מן הבית. ה"חפץ חיים" תיקן קשר יו"ד שיש בו לולאה יחודית המונעת את תזוזת הקשר ממקומו. .

קשר פנים רגיל - לא עפ"י החפץ חיים (תמונה).

הסבר כללי:

קשר יו"ד הצמוד לבית התפילין הוא חלק אינטגרלי מתפילין של יד, לכן הוא חייב להיות צמוד אליו בכל עת ובכל זמן אפילו לא בעת הנחת התפילין.

הפיתרון:

הפיתרון ב"קשר חפץ חיים" אינו חדש, אך הוא לא בוצע עד כה מכיוון שלא היו קופסאות מתאימות המיועדות להכיל את בתי התפילין ואת הקשר שהוא גדול במקצת מהקשר פנים הרגיל. מפעל תפילין בית אל פיתח את ה קופסהוד על מנת לתת פיתרון גם לבעיה ההלכתית של קשר אשכנז פנים. קשר חפץ חיים - צמוד לבית התפילין כל הזמן.

מפעל "תפילין בית א-ל" אימץ את מסורת ה"חפץ חיים" ופיתח את ה"קופסהוד", שהוא המארז היחיד המתאים לתפילין של יד עפ"י קשר ה"חפץ חיים".

מבט על (המחשה) - תפילין של יד עם קשר חפץ חיים, הקשר צמוד לחלוטין לבית התפילין.

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il