קופת צדקה לתפילין

תרומה לקופת הצדקה 

 

מצוות הצדקה מוטלת על כולנו, זוהי הדרך היחידה להקדשת כספנו לה'.

מגיעות אלינו בקשות רבות לסיוע ברכישת תפילין ממשפחות מעוטי יכולת ומארגוני סיוע. 
היה שותף בזיכוי הרבים וסייע לנו לעזור בכך שתשתתף עם המפעל בתרומה לרכישת זוג תפילין לנזקקים.
בכל פעם שיקיימו מצוות תפילין בזוג שנרכש בעזרתך תהיה לך זכות במצווה זו.
אנו ניידע אותך בעת שהכסף שתרמת יופנה לרכישה או עזרה ברכישה של מישהו.

 

תרומה לקרן הצדקה: הסכום שתתרום יצטרף לתורמים אחרים בקופה עד שיגיע לסכום של זוג תפילין שיתרם לנזקק.
כאשר תרומתך תמומש, נשלח אליך אימייל עם הפרטים על השימוש בתרומה (תוך שמירת הפרטיות).

בדיקת מזוזה חינם

קובץ הנחיות לבדיקת מזוזה ביתית

שים לב: האחריות על בדיקת המזוזות היא אישית, כל בודק לעצמו.  חברת תפילין בית אל אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מבדיקה שאינה נעשית דרכה.

חיוב בדיקת את המזוזה

אחת ההלכות החשובות בהלכות מזוזה היא, שצריך לבדוק את המזוזה פעמיים בשבע שנים. כפי שכתב השולחן-ערוך (א)

בדיקה עצמית של המזוזה

ישנם שני סוגי בדיקה:

 1.בדיקה לפני הרכישה, בדיקה יסודית של מגיה מומחה, שתכליתה לבדוק אות אחר אות, לוודא שצורת האותיות כשרה על פי ההלכה, שלא התנתקו או נדבקו שתי אותיות זו לזו. ולכן צריך להקפיד ולקנות מזוזות אצל אדם ישר שיכול להעיד שהמזוזה עברה בדיקה של מגיה מוסמך.
2. בדיקה לאחר הקנייה, צריכה להיעשות פעמיים בשבע שנים, ותכליתה לבדוק האם במשך הזמן שעבר, המזוזה ניזוקה ונפסלה. כי יתכן שמפני הלחות דהו האותיות, או שהדיו לא היה מספיק טוב וחלק ממנו התפורר ונפל ברבות הזמנים. את הבדיקה הזו יכול כל אדם לעשות בעצמו (חת"ס יו"ד רפג).(*ב).

בדיקה עצמית – סדר פעולות

יש להוריד את המזוזה בזהירות, להיזהר שלא לקרוע את הקלף בחיתוך סרט ההדבקה. לבדוק אם כל האותיות נשארו שלמות ולא נסדקו, במיוחד במקומות קיפול הקלף. ניתן לבדוק שאין אות חסרה או מיותרת על ידי השוואה לחומש או תנ"ך. אם המזוזה נשארה כפי שהייתה, אפשר להחזירה למקומה.

 אם נתעורר איזה ספק, יש לשאול שאלת חכם. אם יש ספק שמא המזוזות לא עברו בדיקה יסודית מעולם, עדיף שמגיה מוסמך יבדוק את המזוזות .

 

ספיקות הצריכות שאלות חכם

כאשר מתגלה חשש של דיבוק בין תגין או אותיות, חיסרון בשלימות האותיות, במיוחד במקרה בו הקלף נחשף לשמש והתייבש או "נשרף"(כתם כהה) או דהייה של הדיו – חובה לשאול חכם או סופר סת"ם הבקיאים בהלכות אלו.

 

ברכה על קביעת מזוזה

אם המזוזה נלקחה לבדיקה ארוכה, כ24 שעות, יש לברך בעת קביעתה מחדש. אם הבדיקה ארכה זמן קצר, ומיד לאחר מכן הוחזרה המזוזה למקומה, אין צורך לברך.

(הטעם: יש אומרים שהואיל והמזוזה הוסרה על מנת להחזירה מיד למקומה, מצוותה  לא נתבטלה ולכן אין לברך בשעת קביעתה מחדש. ויש אומרים שהואיל ולא הייתה שום ודאות שהמזוזה תימצא כשרה, לכן אם נמצאה כשרה יש לברך בעת קביעתה. למעשה מאחר שיש לנו ספק, צריך להימנע ולא לברך, כדי שלא להיכנס למצב של ספק ברכה לבטלה. )
ואם בדק כמה מזוזות יחד, העצה הנכונה היא, שיחליף את מקום המזוזות. למשל, את המזוזה של המטבח יקבע בחדר השינה, וכן להיפך, ואז יוכל לברך לפי כל השיטות, אפילו אם יחזיר את המזוזות למקומן מיד אחר הבדיקה (קונטרס המזוזה בבית ברוך ח"ב רפט, ה). (*ג)

 

גלגול וכריכת המזוזה

את המזוזה יש לכרוך מהסוף להתחלה, כלומר, מהמילה "אחד" למילה "שמע", לפני שמכניסים לבית המזוזה. עדיף לעטוף בניילון למניעת חדירת רטיבות ולהדק בעזרת סרט הדבקה. את בית המזוזה אפשר לחבר למשקוף על ידי מסמרים ואף על ידי דבק חזק באופן שהמזוזה לא תיפול. (*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

אישה יכולה לקבוע מזוזה

חיוב התקנת המזוזה חל על כל יהודי שגר בבית. מכיוון שאין זו מצווה התלויה בזמן – אין הבדל בחיובה בין גברים ובין נשים. לכן, אישה יכולה להתקין את המזוזה בבית, ואם היא גרה לבד היא חייבת לעשות זאת.

הברכה לפני קביעת המזוזה

 "בָּרוּךְ אַתָּה יְי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִקְבוֹעַ מְזוּזָה". (*ה)

 

פתחים החייבים במזוזה

בכל חדר בבית יש לקבוע מזוזה למעט חדר השירותים וחדר האמבטיה, שאינם מקומות מכובדים. החדר שאמרנו צריך שיהיה בשטחו ריבוע של מטר ותשעים ושניים סנטימטר על מטר ותשעים ושניים סנטימטר לפחות. אם החדר צר וארוך שיש בשטחו שטח זה אבל בחלק הצר אין מטר ותשעים ושניים סנטימטר יש לקבוע מזוזה בלי ברכה.

 

מיקום  המזוזה במשקוף הדלת

את המזוזה יש לקבוע בצד ימין של פתח החדר. צד ימין הכוונה כשנכנסים לבית או לחדר. גובהה של המזוזה צריך להיות בתחילת השליש העליון של הפתח ויש להקפיד שאפילו חלק קטן מהמזוזה לא יהיה פחות מהשליש העליון. ואפשר לקבוע אותה עד טפח (כ- 10 סנטימטר) מהמשקוף. מנהג האשכנזים לקבוע את המזוזה באלכסון כשראשה כלפי הבית או החדר ותחתיתה כלפי חוץ באופן שתהיה יותר זקופה מאשר שוכבת. מנהג הספרדים הוא לקבוע את המזוזה בצורה זקופה ממש. ובפתח שאי אפשר לקבוע באלכסון גם לאשכנזים יש לקבוע את המזוזה בצורה זקופה.

 

 

 

 

 

 

מקורות

(א*) שולחן ערוך יורה דעה הלכות מזוזה סימן רצא סעיף א מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבע שנים ושל רבים, פעמים ביובל.

(*ב) מהגמרא ביומא, אנו למדים: "מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע, ושל רבים פעמים ביובל" (יא, א). רש"י, ד"ה נבדקת, מסביר: "שמא נרקבה או נגנבה". מדברי רש"י, פוסק החתם סופר: "כל אדם יכול לבודקן אבל על כל פנים צריך לפותחן ולעיין בכל אות אם לא נרקב..." (שו"ת חת"ס, יו"ד חלק ב, רפ"ג). אומנם לא צריך להיות מומחה בכדי לבדוק את המזוזות אבל יש לוודא שהמזוזה אכן נמצאת במקומה ואין אותיות אשר התקלקלו.

(*ג) הלכות מזוזה - חלק ב, הרב אליעזר מלמד, http://www.yeshiva.org.il/midrash/7908

(*ד) (פניני הלכה הלכות מזוזה)

(*ה) הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4061608,00.html

תפילין עם הערכים שלך

תפילין בית אל - המפעל של ההתיישבות

בשנת תשל"ז עלתה על גבעת טרשים שוממה, קבוצה של שתים-עשרה משפחות, כולם חלוצים, והקימה את היישוב בית א-ל, באתר התנכ"י של חלום יעקב.  שנתיים לאחר מכן,על מנת ליצור תעסוקה לתושבי המקום, הקים הרב ישי באב"ד את מפעל "תפילין בית א-ל" . כיום מפרנס המפעל למעלה מעשרים משפחות, מתוכם עולים מכל קצוות תבל (צרפת, קנדה, אוקראינה, ארגנטינה ומרוקו). המפעל פועל כל הזמן לחדש ולשכלל את תהליך ייצור התפילין ולפתח מוצרים נוספים להגנה על התפילין. התפידנית פותחה לפני כ-18 שנים כמענה לצורך של חיילים דתיים בצבא. אמיתי, אחיו של הרב ישי באב"ד, לוחם בגדוד צנחנים העלה את החשש של חיילים לקחת את התפילין לתרגיל גדודי שכלל צניחה, מחשש לנזק לתפילין. הרב ישי באב"ד (סא"ל במילואים) הרים את הפרויקט ומאז התפידנית הפכה לסימן היכר של הציבור הדתי לאומי המשלב תורה, אמונה, התיישבות, ציונות ושירות צבאי.

אם אתה רוצה לקנות תפילין עם הערכים שלך, תפילין הספוגות ביראת ה', באהבת התורה והארץ, 

צלצל עכשיו או השאר כאן את פרטיך ונציג שלנו ייצור איתך קשר

לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

 

 

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

תפילין כנפי יונה

 

עם ישראל נמשל ליונה

עם ישראל נמשל ליונה: כשם שהיונה ניצולת בזכות כנפיה, וכנפיה מגינים עליה – כך עם ישראל ניצל בזכות המצוות (במדבר רבה ב, יב).

בת קול מנהמת כיונה

סיפר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, והמתין לי עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי: "שלום עליך, רבי", ואמרתי לו: "שלום עליך, רבי ומורי". ואמר לי: "בני, מה קול שמעת בחורבה זו?" ואמרתי לו: "שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: 'אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות'". ואמר לי: חייך וחיי ראשך! לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים: "יהא שמיה הגדול מבורך", הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: "אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך!". מסכת ברכות (ג ע"א)

הקשר בין החורבן לתפילין פאר תחת אפר

התפילין נקראות פאר (ברכות יא ע"א) שנאמר: פְאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ (יחזקאל כד, יז). ובתשעה באב נוהגים שלא להניח תפילין בתפילת שחרית, מפני האבל.

היונה בתיבת נח

מה מסמל העלה של זית בפיה של היונה?  אמרה היונה: "יהיו מזונותי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם": בתיבת נח מספקים לי כל טוב אבל אני אוהבת חופש, חירות, עצמאות, ולשם כך מוכנה אני לחיות חיים קשים. גם כאן, רואים אנו שעם ישראל נמשל ליונה. מסכת ערובין (יח ע"ב)

תפילין כנפי יונה

בתקופת גזירות אדריאנוס לאחר מרד בר כוכבא, נגזרה גזירה שכל המניח תפילין על ראשו - ינקרו את מוחו. למרות הגזירות, התנא אלישע הניח תפילין ויצא לשוק. קצין רומי ראה זאת ורדף אחריו. כשתפס אותו, נטל אלישע את התפילין מראשו ואחז אותן בידו. הקצין שאל אותו מה יש בידו, ואלישע ענה: "כנפי יונה". פשט את ידו, נעשה לו נס ונמצאו בה כנפי יונה. לפיכך קראו לו: "אלישע בעל כנפיים".

המצוות מגינות על ישראל, ומיוחד מצוות התפילין מגינה

מדוע אמר לו כנפי יונה ולא שאר עופות? משום שכנסת ישראל דומה ליונה, שנאמר (תהילים סח, יד): כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף, וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ. כשם שכנפי היונה מגינות עליה – כך המצוות מגינות על עם ישראל (שבת קל ע"א). חז"ל קבעו כי: וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ, וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח, י): אלו תפילין שבראש (ברכות ו ע"א). כמו כן פסקו "שמפני קיום מצוות תפילין (המונחות על הזרוע והקודקוד שבראש) ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה (דברים לג, כ): "וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד" (הלכות קטנות לרא"ש, הלכות תפילין טו).

ייבוש ארוך

בנך בן 10? הגיעה שעת השי"ן

ייבוש אישי של עורות בתי התפילין במשך 3 שנים, לעמידות ארוכת שנים ובתשלומים נוחים.

בנוסף, תהליך הייבוש הארוך מאפשר לבן המצווה להתחיל את תהליך ההכנה לבר מצווה בשלב יותר מוקדם, ולהיכנס לעול מצוות ולקיום מצוות תפילין בפרט, כשהוא מוכן יותר.
תהליך זה דורש הזמנה מוקדמת של התפילין.

מדוע חשוב ייבוש ארוך?

חומרים טבעיים, כגון עץ, ברזל ובפרט עור, נתונים לשינויים של התרחבות והתכווצות בהשפעת רמת הלחות הנובעת משינויי מזג האוויר. 
בתי התפילין עשויים מעור, ועוברים תהליך ייבוש במהלך הייצור. 
ישנם תפילין שמשך תהליך ייצורם הוא שלושה חודשים בלבד. בלוח זמנים קצר זה מתאפשרת תקופת ייבוש קצרה ביותר. 
ייבוש מזורז בשמש או בחום ישיר של תנור, גורם לייבוש מהיר של השכבה העליונה, בעוד השכבות הפנימיות של העור עדיין לחות. במצב בו העור לא התייבש כראוי, עלולים שינויי מזג האוויר להשפיע על התפילין במהלך השנים, עד כדי עיוותים שיפגעו בריבוע הבית ובכשרות התפילין. 

תפילין בית א-ל נותנים סטנדרט גבוה במיוחד של ייבוש הבתים באופן טבעי, בתהליך ייצור הנמשך על פני ארבע עונות השנה, וזאת כדי להוציא את כל הלחות המצויה בעור הבתים, ולהעניק לבתי התפילין עמידות בפני שינויי מזג אויר.

בתהליך של ייבוש משולש, 3 שנים מראש, התפילין מגיעים ליכולת קיבוע של ריבוע הבתים למשך 30 - 40 שנה. וכל ייבוש נוסף של העור מוסיף איכות, חוזק ועמידות לאורך שנים.

 לפרטים והזמנה חייג עכשיו 02-9975158

 

 

 

 

 

חזרה לאתר תפילין בית אל

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il