הרב הגאון ר' אברהם כהנא שפירא זצ"ל

ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל


תמונות מביקור הרב בתפילין בית אל

 

  

 

 

 

 

הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל

הרב הגאון ר' אברהם כהנא שפירא זצ"ל
הרב הראשי לישראל

ב"ה, ירושלים כ"ז בטבת תשנ"ג

מכתב המלצה

הריני מאשר בזה את אשר ראו עיני, בבקורי במפעל הנהדר
"עטרת קדושה", לעשיית תפילין אשר בישוב בית-אל.

המפעל הנ"ל עובד תחת פיקוח והדרכה למעשה מפוסקים גדולי תורה ומצוות 
מומחים ת"ח חשובים, אשר עושים פעולתם נאמנה, בתכלית ההידור והכשרות, 
משלבי עיבוד העורות ועד גמירא, עם פרשיות מהודרות בתכלית.

על כן אף ידי תכון עמהם, ועם מנהלי מפעל זה, הרב ישי באב"ד והרב יעקב לוין הי"ו, 
בעבודתם אשר יש בה זיכוי הרבים, להוציא דבר מתוקן מתחת ידיהם, 
תפילין מהודרות בכשרות ובפאר, ובתכלית ההידור 
ואף אני הזדרזתי להזמין זוג תפילין מהמפעל.

 

 

< חזור לכל ההמלצות  

 

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il