המקור להידור מצווה בתפילין

 

למה להדר במצוות תפילין?

ואם אכן צריך להדר, עד כמה להשקיע בהידור?

כשהלב אומר להדר

לפני הכול חשוב להבין שהרעיון של ההידור במצווה הוא הלב. כשאתה מהדר אתה מגלה דעתך שאתה מקיים את המצוות מאהבה, ולא מהכרח. כמו שהבל הביא מכל הלב את בכורות צאנו לקורבן לה'. ההידור במצוות תפילין-שמבטא את הקשר, והרצון לזכות לקרבת אלוקים, מעיד עד כמה הלב שלנו משתוקק ושואף להדבק בה'. והקב"ה רוצה את הלב. גם כשאנו קונים תפילין לבן, צריך לחשוב במושגים של נצח, של דור שמעביר לדור הבא, והמאמץ וההשקעה של ההורים בהידור המצווה , יקבעו אצל הילד את החשיבות ואת האהבה למצוות.

 

המקור להידור מצווה

המקור מהתורה להידור מצווה "זה אלי ואנוהו" (שמות ט"ו פסוק ב') ובגמרא שבת קלג עמ' ב'. נלמד מכאן הצורך בהידור מצווה:  "התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין".

ישנה מחלוקת האם הידור מצווה מדאוריתא או מדרבנן והפסוק אסמכתא.

הידור בנושא הקורבנות נלמד מהתורה מסיפור קין והבל (בראשית ד'), חז"ל מפרשים שהבל הביא קורבן משובח ומהודר ולכן הקב"ה קיבל את מנחתו.

והרמב"ם (איסורי מזבח פרק ז' הלכה יא') מרחיב  ופוסק שההידור נדרש לא רק בקורבנות אלא בכל דבר מצווה שעושים לשם ה'.

 

עד כמה להדר?

בגמרא (בבא קמא דף ט' ע"ב) מופיע ששיעור ההידור במצווה-'עד שליש'.

 יש מפרשים שאדם צריך להוסיף כסף בעד מצווה שהיא יותר מהודרת עד פער של שליש מהמחיר של מצווה שאינה מהודרת(נחלקו אם כבר קנה,האם בתנאים מסוימים, צריך להחליף במהודר ולהוסיף את פער המחיר או לא) .

ויש מפרשים 'עד שליש'= בגודל החפץ בו נעשית המצווה ולא דווקא במחיר.

השו"ע (או"ח סי' תרנו ס' א') פסק להלכה כמו הדעה הראשונה,להוסיף כסף עבור מצווה שיותר מהודרת עד פער של שליש מהמחיר. ובביאור הלכה שם מביא שבכל מצווה גם אם נפסק שהיא כשרה צריך להוסיף עד שליש כדי לקנות אחד שהוא כשר לכל הדעות.

 

מאמרים נוספים

המדריך לקניית תפילין בית אל

המדריך לקניית תפילין בית אל

מתי צריך להזמין תפילין? לא הזמנתי מראש, עד מתי אוכל להזמין? היכן רוכשים תפילין בית א-ל? מפעל תפילין בית אל מאפשר לכל רוכש תפילין לקבל סיור במרכז המבקרים במפעל, לראות ולקבל אצלנו הסבר על כל תהליך ייצור התפילין.

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלים ויש לנו... תפידנית!

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלי…

התפידנית הפכה היום לחלק בלתי נפרד מחיינו, עד שנראה כאילו שמרה על התפילין שלנו מאז ומעולם. אבל מתברר שעד לפני שנים מספר,  לאנשים רבים נגרם פסול בתפילין, מפני שנחשפו לנזקי הסביבה,

המקור להידור מצווה בתפילין

המקור להידור מצווה בתפילין

למה להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר  

מהן תפילין מהודרות

מהן תפילין מהודרות

היכן כתוב שצריך להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר.

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il