מצוות הנחת תפילין מגינה על עם ישראל במלחמה

 

תפילין מגינות על עם ישראל מפני האוייבים - בזכות הנחת תפילין עם ישראל ניצול
ב"ה, מנחם - אב התשס"ו

תפילין - הנשק הסודי של עם ישראל

יהודי יקר, רבני ישראל פונים אליך

הנח תפילין וסייע להכניע את האוייב

עקב המצב הבטחוני החמור השורר בארץ הקודש כאשר שונאי ישראל מנסים בכל יום ויום לפגוע בכל אחד ואחד מבני ישראל, אנשים נשים וטף (היה לא תהיה), זקוקים אנו ביתר עוז לקיום הבטחת התורה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

חכמנו זכרונם לברכה קבעו כי "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - אלו תפילין שבראש (מסכת ברכות ו, ע"א). כמו כן פסקו "שמפני קיום מצוות תפילין (שמניחים על הזרוע והקדקוד) ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה "וטרף זרוע אף קדקוד" (הלכות קטנות לרא"ש, הל' תפילין סט"ו).

מתוך דברי חכמנו אלו עולה כי נוסף כל חשיבותה הגדולה של הנחת התפילין כשלעצמה, עד שעליה אמרו "הוקשה כל התורה כולה לתפילין", ישנה סגולה מיוחדת בהנחת תפילין, שדווקא על ידי קיום מצווה זו מתגלה לעין כל מעלתו של כל יהודי ויהודי - "כי שם ה' נקרא עליך", וממילא "ויראו ממך". כמו כן, הנחת התפילין נותנת עוז ותעצומות לאנשי המלחמה כדי שיתקיים "וטרף זרוע אף קדקוד" שמשמעותו הכרעת האוייבים באופן מוחלט ועל טבעי.

לאור האמור, קוראים אנו - רבני ודייני ישראל - בקריאה של חיבה ב"דבר ה' זו הלכה", לכל יהודי, בארץ הקודש ובעולם כולו, לסייע בהצלחתם של חיילי צה"ל העומדים במסירות נפש על הגנת העם היושב בציון, ולהוסיף בבטחונם של כל בני ישראל בארץ הקודש, על ידי קבלת החלטה כי:

 1. כל יהודי, מעל גיל שלוש עשרה, יניח תפילין כשרות בכל יום חול - שנבדקו על ידי סופרים יראי שמים.
 2. כל יהודי המניח תפילין ישפיע על עוד יהודי אחד לפחות שיתחיל להניח בכל יום תפילין כשרות.

ויהי רצון שבזכות קיום מצווה חשובה זו יתקיים בנו "ושכבתם ואין מחריד... ואולך אתכם קוממיות" על ידי משיח צדקנו, אמן.

ובאנו על החתום:

כותרות העיתונים


תפלין בית קל העבירו את פס היצור ל... נצרים...

מאת אורי פולק

בימים האחרונים העבירו בעלי החברה המוכרת "תפלין בית קל" את פס היצור שלהם ל...נצרים... כזכור הישוב הראשון ששרון סימן את תושביו כמיועדים לגרוש.

יחד עם המפעל עברו לנצרים גם ארבע משפחות של עובדים, ובניהם הסמכ"ל, מאיר רז. בצד עובדים אלה ילקוט הפעל עובדים מתושבי נצרים הותיקים יותר. מזכיר ועדת רבני יש"ע ומנהל המפעל, הרב ישי באבד, מסר כי הרשויות ניסו להתנכל למפעל, למשל על ידי סירוב של חברת 'בזק' שמערבת פוליטיקה בעסקים, לחבר קו טלפון, במטרה לחבל בתפקוד המפעל, והכל מחשש שמפעל התפילין אינו אלא סנונית שמבשרת את בואם מפעלים רבים נוספים.

עוד מקל בגלגלי מכונת הגרוש. גימור התפילין של 'תפילין בית קל' ייעשה מעתה בנצרים. בנצרים ייוצרו מוצרי היוקרה של המפעל, כמו ה"קופסהוד" המיוחדת שלו, וכן ה"תפידנית", על משקל "צידנית", אריזה סביב ה"תפידנית" כבר מתרחש סיפור מעניין: קולנל בצי האמריקאי שמשמש כרופא הראשי של הצי, שהוא יהודי דתי, שמע על התפידנית וקנה עותק אחד שלה, וזאת משום שכקצין בצי הוא נזקק לתפילין עמידהם במים, ועתה הוא שוקל להזמין כשלוש מאות "התפידנית" לטובת החיילים היהודיים-דתיים שלוקחים בצי האמריקאי, רובם אגב בעירק. כך שיתברר כי נצרים עובדת עבור הצי האמריקאי בעירק.

נרתיקי תפילין מנצרים יישלחו ל...חיילי ארה"ב בעיראק.

מאת אורי פולק

יחידת הקומנדו העילית של צבא ארה"ב , המארינס הזמינה תיקים מיוחדים לטלית ותפילין בתוכו יוכלו החיילים להחזיק את התפילין שלהם גם בתנאי מזג אוויר קשה. את ההזמנה ביצע סגן מפקד המארינס , שהפתיע את מנהלי מפעל התפילין הוותיק "תפילין בית א-ל" משהגיע באחד הימים למשרדי המפעל והתעניין בתוצרתו.

"הוא אמר לנו שזמן רב הוא מחפש פתרון לתשמישי קדשוה של חייליו הדתיים", סיפר למשפחה ר' ישי באב"ד מנהל המפעל "הם ניסו את כל הקופסאות והנרתיקים, מכל הסוגים ורק מתקן האחסון שאנו מייצרים עמיד באמת בתנאים שהם דורשים". סגן מפקד היחידה הזמין 051 מתקנים כאלה.

לשאלת מנהלי המפעל , סיפר סגן מפקד כי בשורות המארינס יש כ-051 חיילים שומרי תורה ומצוות המאכלסים את יחידות העילית של צבא ארה"ב. כהוקרה לפעילותם, ובניסיון למשוך חיילים נוסיפם שמפקדי המארינס רואים בהם חיילים איכותיים, ביקש צבא ארה"ב לרכוש את הקופסאות של "תפילין בית א-ל" במטרה להעניק אותם ליהודים הדתיים המתגייסים למארינס. "הם רצו שהקופסאות יהיו בצבעי המארינס" , מספר מנכ"ל המפעל.

מה שלא ידע הגנרל כי קו הייצור של תפילין בית א-ל המייצר את המוצרים הנלווים וביניהם את ה"תפידנית" , נמצא ב...נצרים שבגוש קטיף, משם הם יגיעו היישר לעיראק. לא מזמן העביר המפעל את קו היצור לנצרים "כדי לחזק את רוח התושבים שם", אומר הרב באב"ד. במפעל 01 עובדים, ארבעה מהם עברו עם קו הייצור של המפעל מבית א-ל, ששה מהם - תושבי נצרים.


לקהל לקוחותינו היקרים ולכל מי ש 'תפילין בית אל' הוא יותר מלוגו עבורו, שלום וברכה!

  אנו מודים מקרב לב לכל אלו שהרעיפו עלינו מילים מחזקות ומעודדות כשעברנו חלקית לנצרים. הצטערנו מאד לקבל גם תגובות מסויגות. אמנם לא על המעבר עצמו חלילה, אבל על הפרסום שלו מעל דפי העיתונים... ועל כך היינו רוצים לומר מילים מספר.

  ראשית, אנו מפעל קטן יחסית שרצה לעשות מעשה גדול. מתוך אמונה שלמה בצדקת המאבק על ארץ ישראל, רצינו לתרום את חלקנו כמפעל יצרני המהווה מקור פרנסה וחיזוק למקום בו הוא יוקם. כדי לאפשר מעבר כזה, התנדבו מספר עובדים לעשות את המעבר בעצמם, וזה כולל כמובן גם משפחות שלמות.למבינים בכלכלה בכלל ולמצב היום בארץ בפרט, ברור כי מעשה זה אינו טומן בחובו שגשוג כספי. ההיפך הוא הנכון, יש בו השקעה כספית, ארגונית, מנטאלית ורגשית שיתרונה הכלכלי מוטל בספק. אף על פי כן יצאנו באומץ לעשות מעשה. וכך, כאשר עברנו את שלב ההחלטה והביצוע הטכני, נשארה העשייה עוד לפנינו. כאן נכנס הפרסום לתמונה.

  מה טעם יש למעבר אם הוא נעשה מאחורי דלתיים סגורות? האין זה ברור כי התקשורת מהווה נדבך חשוב במאבקינו זה? האם נחישותו של אדם בודד להצטרף למתיישבי הגוש אינה מחממת את לבבות רבים של יהודים המנועים לעשות כן? כל שכן מעבר של עוד משפחה, נטיעת עוד עץ, הצטרפות של עוד מפעל... ומי יטרח לפרסם מעשים אלו? האם שומעים אנו בתקשורת על מעשי הניסים שעוברים ישובי הגוש בכל יום ויום? האם יטרחו להדגיש בחדשות את אומץ ליבם של המתיישבים? או שמא יחפשו להבליט את מעט הסדקים, ההיסוס והחששות המקננים גם הם בליבם של החרדים לגורלם? כל מי שעוקב אפילו מעט אחרי הנעשה סביבנו מבין כי המילים "עברנו לנצרים" הן המאבק עצמו.

  אין בכך להפחית את העובדה שנעשה אולי מכוח זה גם פרסום. הלוואי והיה בזה צד רווחי, יואילו נא המאמינים בכך לשכנע גורמים נוספים לעשות את המעבר. ואולי יסתפק הקורא רק לדמיין את עצמו עובר לשם גם הוא על ביתו, חפציו, ילדיו, עבודתו וכל המשתמע מכך כדי להבין את המעשה. אנו מאמינים כי כל מעשה קטן של יהודי יכול להכריע את הכף לטובה. והיה לא תהיה הגזירה הנוראה. אנו גם מאמינים באחדות חיזוק ועידוד מבית, ולכן נכתבו מילים אלו. מתוך תקווה שנהיה עם אחד בלב שלם!

מארינס וה'תפידנית' של בית אל

המארינס וה'תפידנית' של בית אל


המארינס וה'תפידנית' של בית אל

רשימות ירושלמיות מאת הצופה

כשהתגייס בננו לשרות צבאי פעיל, הלכנו לחנות הירושלמית של תפילין בית אל ורכשנו עבורו את התפידנית, פטנט יחודי עולמי רשום, שאז התוודענו אליה לראשונה.

סיפורה של התפידנית, שכיום נבדקת אפשרות להזמינה עבור חיילי המארינס האמריקאים, ולצידה סיפורו של המפעל המיוחד הזה, שעדיין לא נפרש בפני הציבור, שבה את ליבנו.

העניין שלנו מתעצם במיוחד היום, כשהמיפעל פתח חנות חדשה בנצרים, וערוץ 2 שהתכוון לעשות על כך כתבה נסוג בו מכוונתו זו....

לא מכבר הגיעה למפעל "תפילין בית אל" פניה יחודית של הרופא הראשי של המארינס האמריקני לרכישת 'תפידנית', היא קופסת התפילין האטומה למים בנוסף לעוד כמה יתרונות, שפותחה ב'תפילין בית אל' במיוחד עבור המשרתים בתנאי שדה.

הרופא, יהודי שומר מצוות, קרא על הפטנט באתר האינטרנט של תפילין בית אל. זה התאים לצרכי השרות שלו בקומנדו הימי, והוא הזמין קופסא. הוא התרשם מאיכות המוצר והזמין גם עבור ילדיו, וכעת הוא גם בודק אפשרות להזמין תפידניות עבור 200-300 חיילי המארינס היהודים המניחים תפילין, שחלק גדול משרותם הוא בתנאי לחות וגשם. וכאן מספיקה טיפה אחת שתחדור לתוך בתי התפילין, הנתונים לרוב בשקית בד או קטיפה, כדי שימחקו אותיות בפרשיות שבפנים, והתפילין יפסלו.

זו הסיבה שבעטיה טרחו מאוד בתפילין בית אל למצוא פטנט של בית תפילין מיוחד שיהיה אטום במאה אחוזים בפני מים. לא היתה כאן מלכתחילה שאלה מסחרית, אומר מנחם באב"ד, בנו של הרב ישי באב"ד מוועד רבני יש"ע, מייסדו ובעליו של תפילין בית אל, "מסחרית זה לא כלכלי. זו הוצאה עצומה, המחקר והפיתוח. אבל יש כאן עניין יהודי. המון תפילין חזרו אלינו כי נרטבו. מספיקה טיפת מים, והפרשיות נפסלות, ובמקרה הטוב זה הפסד של 300-400 דולר, אם אינן גם מתעקמות..."

מלכתחילה חשבו לייצר קופסה מרובעת עבור התפילין, כנהוג בכל מקום. הרב ישי באב"ד וסמנכ"ל השיווק והאיש הטכני שלו, מאיר רז, מצאו מחקר של צה"ל שנערך בנושא, בעיקבות נסיון לפתח קופסא מרובעת עבור חומרי נפץ ללחימה. המחקר העלה שאין שום דרך לרבע את הקופסא תוך יצירת אטימות הרמטית מלאה בפני מים. וכך פותחה צורת המיכל המעוגל כמין תרמוס העשוי מפלסטיק יצוק קשיח ביותר, שבתוכו קורות חיזוק מיוחדות.

עד כמה קשיח? לא מכבר נשלחה אליהם חזרה לבדיקה תפידנית שהיתה בתיק שכל תכולתה רוצץ כליל תחת גלגלי אוטובוס,להוציא קופסת התפידנית.

במקרה משעשע אחר הגיעה חזרה למיפעל תפידנית של חייל מהגולן, שכיסוי הבד שלה נקרע. זה קרה כשבמהלך שהות בשטח, הגיעו למקום שועלים שהתגרו מאוד מריח העור שנדף מתוך קופסת התפידנית. הקופסה אטומה למים, אבל לא לריחות כנראה... החיילים נסוגו אחור מפני תאוותם הלא מרוסנת של עדת השועלים, וראו בעיניים כלות איך המחבלים הקטנים הללו קורעים בשיניהם החדות את הכיסוי הירוק בצבע המדים הישראלים שמכסה את קופסת התפידנית, אך אל העור אליהם כלתה בטנם אינם מגיעים, בגלל הביצור הקשה של התפידנית. למותר לספר שהתפילין יצאו בלי פגע.

השם 'נפל' לידיהם בהשגחה, כשהבמאי אדיר זיק הזדמן לבית משפחת באב"ד בבית אל במהלך סרט שהכין על האולפנה המקומית. כשהוצג לפניו המוצר החדש, זיק לא חשב יותר משניה ויצא עם השם "תפידנית", עליה לא קמו עוררין, בגלל השילוב המנצח בין המשמעות של מיכל ששומר הרמטית כמו צידנית עם המוצר היקר מכל התפילין.

וכאן התחיל הסיפור עם המארינס. כדי להתאים אותה לצבע מדי המארינס נבדקה תחילה האפשרות לקבל הזמנה מיוחדת של תפידניות בכיסוי בד בצבעי המארינס שהם מנומרים בירוק ושחור. תפילין בית אל היו מוכנים להיערך במיוחד עבור כך.

אבל אז נתקלו בבעייה יותר סבוכה."זה לא פשוט", אומר לי מנחם באב"ד, בנו של הרב ישי, המשמש ר"מ בישיבה התיכונית במיצפה יריחו, "משום שלחייל המארינס מותר לשאת משקל מסויים על הגב, ומדקדקים בו עד הגרמים. בצה"ל זו הרבה פחות בעיה ואין התפלפלות כזאת על כל גרם. הפתיע אותנו לשמוע שהתפידנית חביבה במיוחד גם על החיילים החילונים, זאת מאחר שיש בה מראה לצורך הנחת התפילין, שגם החיילים שאינם מניחים תפילין משתמשים בה לתגלחת, או סתם כשהם רוצים לראות איך הם נראים בתנאי שדה".

בינתיים מתבררים לנו כמה דברים על תפילין בית אל. באב"ד מספר לי שכששמעון פרס נהנה לכנות את ההתנחלויות "ערי שינה", חלם אביו, מצאצאי בעל ה'מינחת חינוך', אז רב בוגר ישיבת כפר הרוא"ה ו'מרכז הרב', להקים מיפעל תפילין ביש"ע. הרב באב"ד עזב מאחוריו אפשרות לפרנסה יפה במשרד רואי החשבון המצליח של אביו בחיפה לטובת חיי תורה. לפרנסתו עסק בכתיבת סת"ם. יחד עם חברו הטוב, הרב שבתאי סבטו, נהג לטבול מידי יום, כשבאחת הטבילות הגו איש איש בקול את חלומם הפרטי: הרב באב"ד חלם להקים מיפעל תפילין ביש"ע. הרב סבטו חזה הקמת ישיבה ביש"ע. נמנו וגמרו בינם לבין עצמם שאיש כחלומו כך יקום. והיתר הוא הסטוריה שממשיכה להתקיים ולהעמיד תלמידים ותפילין הרבה.

תפילין בית אל, מספרים לי, מנועים מראש מבדיקת תפילין כדי לא להיחשד באבק של אי הגינות. ואם חלילה נמצא פסול בסט שהוחזר להם, הם לא מקבלים את עבודת הכתיבה והתיקון אלא מפנים הלאה.

כשניסו להעתיק מהם את הפטנט בלי לקבל רשות ורכוש זכויות, במילים אחרות לגנוב, נמנע הרב באב"ד מכניסה לעימות משפטי. בינתיים דאגו לו מהשמיים. את הקופסא המועתקת לא הצליחו לעשות אטומת מים לחלוטין.

מדברים על תפילין מהודרות, ובתפילין בית אל תהו מהם הקריטריונים לקביעת מהודרות? מצאו שאין משהו חד משמעי כזה. הם יצאו בקריאה לכל כותבי התפילין לקבל על עצמם תו תקן של מהודרות. מכון התקנים לא היה ערוך להכין רשימה של קטגוריות לקריטריונים כאלה מחוסר מידע, והם הוציאו בעצמם תו תקן הלכתי בן 49 סעיפים למהודרות. קשה לומר שבציבור היתה היענות רחבה.

מצאנו בינתיים שמרבית סופרי הסתם של תפילין בית אל גרים ביש"ע, ומסיפור החנות החדשה בנצרים מסתבר שגם פרנסה יש בלי עין הרע, וגם האידיאלים לא נשחקו .

 תגובות או סיפורים נוספים ניתן לשלוח אלינו לאימייל

הלכות - יו"ד צמוד לבית

שיהא היו"ד צמוד לבית

 1. שלחן ערוך - סימן כ"ז סעיף ב' 'יש לזהר שלא תזוז יו"ד של הקשר מהתפלה'
 2. הזוהר - פרשת פנחס יו"ד דא אצטריך דלא יתעדי כלל מגו תפילה דיד דלא יעביד פרודא וכו' מאן דרחיק ליה מאתר דא רחיק הוא מעדונא דעלמא דאתי וכו' מאן דרחיק עדונא דא ירחיקיון ליה מעדונא דלעילא ועל דא כתיב כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו.
 3. משנה ברורה - סעיף קטן י' ויש מחמירים דגם כשהם בתוך כיסן, צריך לזהר בזה שלא תזוז כלל היו"ד.
מה עושים?
את כיסוי הפלסטיק לתפילין של יד (ידלה) שיפרנו באופן מיוחד, וזאת כדי שהקשר של יו"ד יהיה צמוד לבית בצורה מושלמת. בתמונה השמאלית ניתן לראות את הידלה לפני ואחרי, בצד ימין בתמונה ניתן לראות את הידלה לפני שיפור תפילין בית א-ל. ובצד שמאל בתמונה ניתן לראות כיצד היו"ד צמודה לבית באופן מושלם בעקבות ה'ידלה' המשופר של תפילין בית א-ל.


יתרונות הקופסהוד בתפילין של יד:
בתמונה הימנית נראה הכנסת תפילין של יד לתוך הקופסהוד, שהקשר יו"ד נכנס לתוך הקופסהוד ואין הפרעה בין היו"ד לתפילין, כמו שאמר המשנה ברורה - "ויש מחמירים דגם כשהם בתוך כיסן, צריך לזהר בזה שלא תזוז כלל היו"ד". ועוד שהקופסהוד עוזרת להצמיד את קשר היו"ד לתפילין שלא יזוז.

פגמים בתפילין אנגלית

Tefillin Turned Dog Food
When the owner of these Tefillin came home from davening one day, he took off his Tefillin and left them on the table. A short while later, the Tefillin were gone! After a quick investigation, he found the faithful family dog chewing on his Tefillin. Hashem Yishmor.
Run Over
One young lad put his Tefillin into his knapsak - but forgot to close it. He ran across the street, the Tefillin fell out, and a passing car did the rest. Hashem Yishmor.
Terrorist Attack
These Tefillin were hit by the suicide bombing on the Number 5 bus in Tel Aviv. Hashem Yishmor.

השיער בתפילין של ראש

השיער היוצא מבית תפילה של ראש - מקור הדין וטעמיו.

 1. מה הסיבה לשיער שיוצא מהבית?
 2. האם הוא מוכרח להיות ומה הדין אם אינו?
 3. היכן מקום הוצאת השיער מהבית?
רקע בסיסי:
בתמונה ניתן לראות את השיער היוצא מבסיס התפילין (תיתורא). זהו השיער שכורכים בו את הפרשיות לפני שמכניסים לבית. השיער חייב להיות מבעל חיים כשר. השיער המהודר ביותר הוא שיער זנב עגל, הסיבה לכך היא הזכרת חטא העגל שלא ייעשה שוב ושיכופר על ידי מצוות התפילין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. התשובה לשאלה מדוע אנו צריכים להוציא את השיער מהתיתורא היא פשוטה, מכיוון שהספר היסודי שהתקבל להלכה בדת היהודית הוא ה"שולחן ערוך" - האומר: "קצת שיער זה (שכורכים בו את הפרשיות) צריך שיהיה חוץ לבתים". אם נחקור אחר שורש העניין, נמצא שהוא בזוהר הקדוש. בשפה פשוטה אומר הזוהר, שאם לא נשים מעט אחיזה לכוחות השליליים בתפילין, הכוחות האלו עלולות להזיק, ולכן מניחים מעט שיער שיוצא חוץ לבתים.
 2. כן, השיער צריך להיות שם. ובכן, מה אם אין שיער היוצא חוץ לבתים? ישנם שני מצבים אפשריים שאליהם נתייחס כאן. במקרה שהיה שיער שיצא בתחילה חוץ לבית ועכשיו מסיבה כלשהי אינו, התפילין כשרות וניתן להניחן ולברך עליהן (לסברת הזוה"ק ודאי שעדיף שיהיה שם שיער ולכן הדין הוא על פי הפשט) וכדאי לתקן זאת בהקדם האפשרי. אך, אם מלכתחילה לא היה שיער שיצא חוץ לבית מזמן עשיית התפילין, הדבר מעמיד בספק את האדם שעשה את התפילין מכיוון שלא עשאם כדין המופיע בשולחן ערוך, ולכן חוששים לכשרות התפילין עד שיבדקו וימצאו כשרות.
 3. מה מקום הוצאת השיער מהבית? בתפילין של ראש, בהם מוציאים את השיער חוץ לבית, ישנם ארבעה חללים נפרדים לחלוטין, שבכל אחד מהם מכניסים פרשיה אחת מפרשיות התפילין, סדר הפרשיות שונה בין תפילין רש"י לבין תפילין רבינו תם, השיער צריך לצאת מהצד הפנימי של הבית בו מכניסים את פרשיית "והיה אם שמוע", בתפילין של רש"י השיער יוצא בצד ימין של הבית (מצד המניח) ובתפילין של רבינו תם, השיער יוצא ממרכז הבית. על פי זה תוכל לזהות בקלות את בית תפילין של ראש כשיטת רבינו תם.

הפגיעות בריבוע הבית

המקור להלכה:
במסכת מנחות דף מה ע"א, נאמר:
"תנא - תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני, אמר רב פפא: בתפרן ובאלכסונן"
ההלכות הקשורות בריבוע התפילין:
ישנם שלושה ריבועים שחייבים להיות בתפילין:
 1. ריבוע הבית
 2. ריבוע התיתורא
 3. ריבוע התפירה
ריבוע הבית
מידות בית התפילין חייבות להיות שוות באורך וברוחב, ואורך האלכסון חייב להיות שווה למידות האורך והרוחב בתוספת 2/5 על מידות האורך והרוחב .


ריבוע התפירה והמעברתא

בד"כ לא משתנה ונשאר בריבועו משעת הייצור .
מתי ללכת לשאול רב?
 1. במקרה שיש אחוז אחד הפרש במידות האורך והרוחב של בית התפילין.
טבלת הפרשים - 1%:
רוחב אורך
29מ"מ28.71מ"מ
30מ"מ29.7מ"מ
31מ"מ30.69מ"מ
32מ"מ31.68מ"מ
33מ"מ32.67מ"מ
34מ"מ33.66מ"מ
35מ"מ34.65מ"מ
36מ"מ35.64מ"מ
37מ"מ36.63מ"מ
 1. כשרואים בבירור שהפינה אינה מרובעת.

הערה: מניסיון הייצור במפעלינו, ניתן לראות שהפינה אינה מרובעת כבר מחיסרון של 1/3 מ"מ בפינה. (כדאי לשאול את הרב)
 1. כשצלעות קירות הבתים אינם ישרות ומדוייקות.
 1. כאשר התפילין נפגמו או ניזוקו.
  1. כאשר הפגם הוא מעל 1 מ"מ התפילין פסולות אך ניתנות לתיקון.
  2. כאשר הפגם הוא פחות מ-1 מ"מ התפילין עשויות להיות פסולות בכמה תנאים, וכדאי לתקנם בכל מקרה.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול רב.
  לדוגמא:
חדשות טובות:
 1. חדשות טובות
  1. אם הבית ניזוק בגג הבית, אף שהפגם גדול מ-1 מ"מ, ניתן להניח את התפילין והם כשרות.
   הערה:חור חיצוני בכל גודל ובכל שטח הבית פוסל את התפילין בין אם החור בקציצה או בגג.
 1. בתי התפילין.
  1. אם הפגם גדול מ-1 מ"מ הבית פסול אם כי ניתן לתיקון.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול את הרב.
  לדוגמא:
 1. בליטות בבתי התפילין.
  1. אם אחד מחללי הבית בתפילין של ראש בולט מהאחרים מעל 1 מ"מ התפילין פסולות, והדבר ניתן לתיקון.

  לסיכום: כדאי ללכת לשאול את הרב.
  לדוגמא:
 1. ריבוע בתוך ריבוע.
  1. אם ניכר שהריבוע של הבית לא תואם באופן יחסי לריבוע התיתורא, חובה ללכת לשאלת רב עם התפילין.

  לדוגמא:
לסיום:
א: תודות לספר "זכרון אליהו" שהרבה מהאמור לעיל לקוח משם.
ב: אנו מקווים שהנאמר לעיל יגרום להרבה יהודים לקיים בשלימות המירבית את מצוות הנחת התפילין.

מדוע חשוב ייבוש ארוך?

בנך בן 10? הגיעה שעת השי"ן

ייבוש אישי של עורות בתי התפילין במשך 3 שנים, לעמידות ארוכת שנים ובתשלומים נוחים.

בנוסף, תהליך הייבוש הארוך מאפשר לבן המצווה להתחיל את תהליך ההכנה לבר מצווה בשלב יותר מוקדם, ולהיכנס לעול מצוות ולקיום מצוות תפילין בפרט, כשהוא מוכן יותר.
תהליך זה דורש הזמנה מוקדמת של התפילין.

 

מדוע חשוב ייבוש ארוך?
חומרים טבעיים, כגון עץ, ברזל ובפרט עור, נתונים לשינויים של התרחבות והתכווצות בהשפעת רמת הלחות הנובעת משינויי מזג האוויר.
בתי התפילין עשויים מעור, ועוברים תהליך ייבוש במהלך הייצור.
ישנם תפילין שמשך תהליך ייצורם הוא שלושה חודשים בלבד. בלוח זמנים קצר זה מתאפשרת תקופת ייבוש קצרה ביותר.
ייבוש מזורז בשמש או בחום ישיר של תנור, גורם לייבוש מהיר של השכבה העליונה, בעוד השכבות הפנימיות של העור עדיין לחות. במצב בו העור לא התייבש כראוי, עלולים שינויי מזג האוויר להשפיע על התפילין במהלך השנים, עד כדי עיוותים שיפגעו בריבוע הבית ובכשרות התפילין. 

תפילין בית א-ל נותנים סטנדרט גבוה במיוחד של ייבוש הבתים באופן טבעי, בתהליך ייצור הנמשך על פני ארבע עונות השנה, וזאת כדי להוציא את כל הלחות המצויה בעור הבתים, ולהעניק לבתי התפילין עמידות בפני שינויי מזג אויר.

בתהליך של ייבוש משולש, 3 שנים מראש, התפילין מגיעים ליכולת קיבוע של ריבוע הבתים למשך 30 - 40 שנה. וכל ייבוש נוסף של העור מוסיף איכות, חוזק ועמידות לאורך שנים.

 

 

 

 

הלכות

 

"מצות תפילין היא גם כן מצוה יקרה מאוד, שכל התורה
הוקשה לתפילין, שנאמר: למען תהיה תורת ה' בפיך.
ומי שאינו מניח תפילין הרי הוא בכלל פושעי ישראל
בגופן. ומי שמניח תפילין פסולין, לא בלבד שאינו מקיים
את המצוה, אלא שמברך כמה וכמה ברכות לבטלה,
שהוא עון גדול. ולכן ידקדק לקנות תפילין מסופר מומחה
וירא שמים, וכן רצועות יקנה מאיש נאמן, שהוא בטוח,
שנתעבדו לשמה מעורות טהורות. ובעונותינו הרבים
רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא,
לפי שמוכרים בזול, והם פסולים. וכל ירא שמים יתן אל
לבו: אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר, שיהיו כתקונן,
מכל שכן בחפצי ה', יתברך שמו, שלא יצמצם ויחוס
על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן, שהם בודאי כשרים,
אף שמחירם רב, וישגיח עליהם, שיהיו מתוקנין ושחורים -
הבתים והרצועות."
קיצור שולחן ערוך                                            

לקט מהלכות התפילין
א.   פרשיות התפילין צריכות להכתב על ידי סופר ירא שמים
    השומר תורה ומצוות בדקדוק. ודבר זה נכון גם לגבי כל
    העוסק במלאכת יצור בתי התפילין ורצועותיהן.
ב.   על בתי התפילין להיות מרובעים. אם התקלקל הריבוע
   יש למסרו לתיקון.
ג.  הרצועות צריכות להיות שחורות ואם דהו יש לצבען מחדש.
   רוחב הרצועות לפחות 1 ס"מ ובשעת הדחק גם ב 9 מ"מ כשר.
ד.   מניחים את התפילין בגובה הזרוע (שריר הקיבורת - בין
    המרפק לכתף) של יד שמאל ואדם שהנו שמאלי מניחם
   על יד ימין.
ה.   לפני שמניחים תפילין של יד מברכים "ברוך... אשר קדשנו
   במצוותיו וצוונו להניח תפילין". אחר כך מהדקים את הרצועה
   על הזרוע וכורכין פעמיים נוספות, את התפילין של יד על
   הזרוע. מוטין קצת לכיוון הגוף כדי שיהיו מכוונים כנגד הלב
   ושבע פעמים נוספות כורכין אותן על קטע היד שבין המרפק
    לכף היד. את סיום הקשירה על האצבעות לא קושרים כעת
   אלא לאחר הנחת תפילין של ראש.
ו.  אין לדבר בין הנחת תפילין של יד לשל ראש.

ז.   על תפילין של ראש מנהג בני אשכנז שלא לברך, ומנהג בני ספרד לברך; אך אם
    הפסיק בדיבור בין תפילין של יד לשל ראש יש לברך על
   תפילין של ראש.
ח.   הברכה על תפילין של ראש "ברוך... אשר קדשנו במצוותיו
   וצוונו על מצוות תפילין". מקום הנחת התפילין של ראש, מעל
    המצח ממקום שמתחיל שער הראש לצמוח בדיוק באמצע
   רוחב הראש, ככתוב "בין עיניך".
ט.   כאמור, לאחר הנחת התפילין של ראש משלימים את קשירת
   התפילין של יד על האצבעות, ועל כף היד.
י.   מניחים את התפילין כל משך זמן התפילה.
יא. זמן הנחת התפילין משייאור היום ועד שקיעת החמה.
יב. בהנחת התפילין יש לכוון כדלקמן: "יכוון בהנחת תפילין שציוונו
   הקב"ה לכתוב ד' פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת
   מצרים כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים
   על יחודו ואשר לו הכח והממשלה לעשות בעליונים ובתחתונים
   כרצונו, וציוונו להניחם על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המח
   שנשעבד הנשמה שהיא במח וגם תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו
   יתברך. שע"י הנחת התפילין יזכור את הבורא וימעיט הנאתו".
יג. בתפילין של יד יש קשר בצורת אות יו"ד וקשר זה צריך להיות
   מהודק לבית של התפילין כל משך זמן ההנחה.
יד. יש להקפיד שלא יתהפכו הרצועות.
טו. הרצועות בתפילין של ראש מתחברות מאחורי הראש בקשר בצורת ד', 
וקשר זה צריך צריך להיות באמצע רוחב הראש מאחורה בעורף.
טז. בתפילין של ראש, מובלטת צורת האות שי"ן משני צידי הבית;
   בצד ימין שלשה ראשים לשי"ן ובצד שמאל ארבעה, יחד עם קשר
   הדל"ת וקשר היו"ד יוצרים אותיות אלו את השם הקדוש ש-ד-י, הכתוב גם על המזוזה.

יז. אין להסיח את הדעת מהתפילין בשעה שמונחים עליו, ולכן לא
   ידבר בם דברים בטלים ולא יקל בהם ראשו.
יח. בזמן קריאת שמע וכן בפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי
   רצון" נוהגים למשמש בתפילין.
יט. בסיום התפילה חולצים את התפילין של ראש תחילה ואח"כ
    של יד. כאשר חולצים את התפילין של ראש נוהגים להביט
   ב'שינין' המובלטים בצידי הבתים.
כ. בדקדוק כתיבתן ישנן הלכות אין ספור, ולפעמים בשל קוצו של יוד
   התפילין פסולות. וגם תפילין שהיו כשרות עלולות להפסל בשל דהיית
   הדיו ומטעמים נוספים.
כא. במקרים מסויימים ניתן לתקן את פרשיות התפילין ולעתים לא.
   ולכן נוהגים לבדוק את התפילין פעם בשנה אצל סופר ירא שמיים.
   ולעתים בודקים גם בתדירות גדולה יותר - כאשר זקוקים לתוספת
   ברכה וכד'.
כב. מכבדים את התפילין ונוהגים בהם כבוד רב; ויש להזהר שלא יפלו
   לארץ, ואם נפלו נהגו לפדות את הצום בצדקה.
כג. נוהגים להתחיל בהנחת תפילין כחודש לפני הבר-מצוה על מנת להתרגל.
כד. כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר "ה' עליהם יחיו".

 

 

מאמרים נוספים

התאמת קשר תפילין של ראש

התאמת קשר תפילין של ראש

על מנת להתאים את היקף רצועת הראש למידת ראשך משתמשים ברצועה הימנית. ניתן לראות כיצד הרצועה הימנית עוברת בתוך הקשר של ראש בצורת האות "S". יש להשתמש בצבת (פלייר) חלק ולא משונן כדי שלא לפצוע את הרצועה. 

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד- מגן גמיש לתפילין של יד פטנט חדש ובלעדי!  עוד מוצר איכות של תפילין בית א-ל כיסוי לתפילין של יד יוצר כדי להגן על התפילין בעת השימוש בהן, מפני חיכוך בבגד, בגוף ובכל גורם שוחק אחר. שחיקת פינות התפילין, .

המקור להידור מצווה בתפילין

המקור להידור מצווה בתפילין

למה להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר  

מהן תפילין מהודרות

מהן תפילין מהודרות

היכן כתוב שצריך להדר במצוות תפילין? עד כמה להשקיע בהידור? מצורפת דוגמא להידור מצוה בתהליך ייצור התפילין, במפעל תפילין בית אל, על פיה ניתן לראות עד כמה אנו משקיעים כדי להוציא מתחת ידנו את התפילין הטובות ביותר.

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il