בדיקת תפילין הדרכה והתייחסות כללית

מתי בודקים תפילין?

לתפילין יש חזקת כשרות וההלכה לא מחייבת לבדוק תפילין אלא אם כן ניזוקו או הורעה חזקתן . כגון ששהו בשמש או בחום גבוה או נפלו למים או לא הונחו זמן ארוך.

פתיחה של תפילין תמיד מזיקה לבתים ואף לפרשיות.

תפילין מבהמה גסה שניקנו במקום מוסמך והם מאיכות טובה אין צורך לבדוק במשך 25-30 שנה מקנייתם [כך למשל הדריך הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל לגבי תפילין בית-אל]

אך מנגד יש הנוהגים לבדוק תפילין כל שנה באלול בעיקר בחסידות חב"ד.

כמו כן לעיתים המקור של התפילין לא מספיק ברור או שקרה משהו שמעורר חשש בליבנו ובמקרים כאלו רצוי לבדוק את התפילין.

היכן לבדוק את התפילין?

קודם כל יש ללכת למקום מוסמך לבדיקה שעובד עם בעלי מלאכה טובים גם בתחום ההכנסה והצביעה שלאחר הבדיקה. כדאי להתייעץ ולברר היטב אצל מישהו שאתם סומכים עליו.

רוב הרבנים היום מזהירים לא לבצע בדיקה ביום אחד שבדרך כלל נעשית בצורה לא טובה ואף גורמת נזקים לתפילין, אמנם זה לא נוח אבל עדיף לקחת גמ"ח תפילין או להסתדר כמה ימים בעזרת המשפחה או החברים. אפילו ברמה הבסיסית של הצביעה שלאחר ההכנסה יש לדעת שהיא צריכה ייבוש טוב ולפעמים צביעה חוזרת , אם תקבלו את התפילין לאחר יום אחד זה אומר שלא יובשו ונבדקו כמו שצריך והצבע עלול "להתפוצץ " אצלכם לאחר כמה ימים.

בבתים עצמם אתם יכולים לראות בעצמיכם אם הפינות חטפו מכות וצריכות תיקון או לא, כמו כן תוכלו לראות בעצמכם אם תחתית הבית ישרה או התעקמה.

לגבי מצב החללים בתוך הבית ומה שקורה בזמן הפתיחה תצטרכו לסמוך על בעל המקצוע שבחרתם.

בדיקת פרשיות התפילין

לפעמים כשמוסרים תפילין לבדיקה מקבלים הערות שונות ולא תמיד מובנות כמו: "זה בדיעבד", "לא לכתחילה", "לא מהודר", "פסול", "שאלת חכם" ועוד. ננסה לעשות קצת סדר בדברים.

קודם כל יש להבחין בין הערות שמעירים על דברים שקרו במשך הזמן מאז הבדיקה האחרונה או דברים שהיו עוד מאז הקניה.

למשל: אם חסרה אות או מילה באחת הפרשיות, אין מה לעשות! הפרשיות פסולות ויש להחליף את הפרשיות החל מאותה פרשיה והלאה. אם ידוע לך ממי קנית את הפרשיה אתה יכול ללכת אליו והוא יחליף לך את הפרשיה. יש להדגיש שאין קשר בין הפרשיות בתפילין של יד לפרשיות בתפילין של ראש, עם זאת יש חסרון בהידור במצב בו הפרשיות של יד ושל ראש אינן של אותו סופר סת"ם. לעומת זאת אם יש מילה או אות מיותרת ישנה אפשרות לתקן. כל אלו הן בעיות שהיו קיימות בעצם משעת הקניה. דוגמא נוספת: הדיו נמחק או נמרח או שאותיות נשברו , דברים אלו קורים מסיבות שונות ואין עליהם שליטה לא משנה איפה קנית או  איזו רמת תפילין יש לך, זה עלול לקרות, במצב כזה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לנסות לשאול תלמיד חכם גדול שפוסק בענייני סת"ם ולשמוע אולי ניתן להקל ולתקן.

אך רוב ההערות הם על בעיות שונות בפרטי האותיות ופה יש לשים לב קודם כל האם קנית את התפילין במקום טוב שאתה סומך עליו? האם נבדקו בעבר על ידי מישהו שאתה סומך עליו? אם התשובה על אחת משאלות אלו היא כן אל תמהר להתייאש.

ישנן הרבה דעות ומחלוקות בפרטי הדינים של צורת האותיות של התפילין, ואם כבר נבדקו בעבר כנראה שיש דעות שאפשר לסמוך עליהן שהתפילין כשרות ואולי אף תפילין מהודרות למרות ההערות.

דאג שיתנו לך הערות ממוקדות: איפה בדיוק הבעיה, באיזה פרשיה, באיזה מילה ובאיזה אות ואל תסכים לקבל הערה כללית כמו: "כל הדלתים לא בסדר", בקש שיציינו 2-3 מקומות שהם לדעת הבודק הבעייתיים ביותר, וכך בכל נושא שעליו העיר , לאחר מכן קח את הפרשיות וההערות לרב או בודק נוסף ושאל לדעתו לצורך בירור ואחר כך חזור לבודק הקודם או למוכר ותברר איתם את הבעיות.

אך  אם קנית תפילין זולות מאוד או ממקום שלא ברור לך שרמתו טובה יתכן מאוד שההערות נכונות!

סוגי ההערות השונים.

לא מהודר – פירושו שיש דרגות שונות בהידור , כיון שיש נושאים בהם יש מחלוקת בהלכה. אם זה חשוב לך כדאי שתשאל לדעת מי זה לא מהודר ומה דעת רוב הפוסקים ואם יש לך פוסק שאתה רגיל ללכת לפי הדרכותיו כדאי לשאול מה דעתו בעניין. אך ודאי שהתפילין כשרות ואתה יכול בשקט להניח אותם.

לא לכתחילה : פירושו שיש הדרכות בהלכה לסופר איך הוא אמור לכתוב את האותיות ובמקרה זה הסופר לא עמד בהדרכה בנושא מסוים, אך עדיין זה כשר בדרך כלל ברמה קצת יותר נמוכה מאשר לא מהודר, גם כאן ניתן לברר לגבי הפוסק שאתה הולך לפיו , אך ודאי שניתן להניח את התפילין והן כשרות.

בדיעבד : זהו ביטוי אחר שבעצם אומר אותו דבר כמו לא לכתחילה אבל בצורה מעט יותר חריפה, יש לדעת שלהרבה מפוסקי הספרדים לא קיים מושג כזה של בדיעבד, כיוון שלכתחילה זו הדרכה לסופר אבל אחרי שכתב השאלה העניינית היחידה זה כשר או לא כשר .שוב כדאי לברר לפי מי אמרו שזה בדיעבד, ומה אומרים הפוסקים האחרים , כיוון שישנם דברים שהם בדיעבד לפוסק אחד אבל מהודרים לפי פוסק אחר, ולא תמיד הפוסק שהמגיה בחר להעיר לפיו הוא הפוסק שלך.

גם פה צריך לדעת שבדיעבד זה עדיין כשר לדעת כולם.

יש פוסלים: זו כבר דרגה יותר נמוכה שפירושה שיש פוסקים הפוסלים בבעיה זאת אך לא כולם. כאן ודאי חובה לברר מי הפוסל ומה דעת הרוב , ותמיד כדאי לברר מי המיקל ומה דעת הפוסק שאתה רגיל ללכת לפיו, ואז צריך להחליט אם להמשיך להניחם או לא. 

לא טוב, או איני יכול להכשיר : זו הדרך המעולה לומר שיש משהו פסול בתפילין לדעת המגיה, פה תמיד יש לברר מה בדיוק לא טוב ואיפה , ואז לשאול מישהו נוסף כדי לבדוק אם ישנם דעות מקילות , כיוון הדרך הנכונה היא להקיל בתפילין ישנות כיוון שחס הקב"ה על ממונם של ישראל, ויש שמחמירים שלא לצורך , כל זה כמובן נכון גם אם אמרו פסול.

כמו כן תמיד כדאי לשאול האם הבעיה שמעירים עליה היא בעיה ספציפית במקום אחד או שניים או שינן כמה בעיות והן חוזרות על עצמן בהרבה אותיות בתפילין כך ניתן לקבל הערכה לגבי רמתם הכללית של התפילין.

במקרה של בעיות תמיד כדאי להתייעץ עם רב או פוסק שסומכים עליו שיעשה לנו סדר בהערות.

הידור במצוות

למרות כל מה שאמרנו שתמיד כדאי לברר מה הדעות הנוספות יש לזכור:

התפילין הן מצווה ומצוות יש לקיים לכתחילה ובהידור , ואם אנו מקפידים על הבגדים, הרהיטים והמכונית שלנו שיהיו מסוג א' א' בוודאי ובוודאי שנשתדל שגם המצוות שלנו כולל מצוות תפילין, שאין קץ למתן שכרה, יהיו מהודרות ולכתחילה, ולכן נהיה אוהבים את התוכחות ונשמח על כל הערה ונודה למגיה וכמובן לקב"ה שזיכנו לגלות את הבעיה ולתקנה ולזכות שמכאן ואילך נניח תפילין יותר מהודרות, וכפי שמסופר על יהודי מבוגר כבן שמונים שנתן את התפילין שלו  מהבר מצווה לבדיקה [אחרי שכבר נבדקו גם בעבר מספר פעמים] והמגיה גילה שחסרה אות מתחילת הכתיבה ומשום מה לא התגלה הדבר מעולם בבדיקות הקודמות, כמובן שהתפילין פסולות מזמן קנייתם ויוצא שאותו יהודי לא הניח מעולם תפילין!, חשש המגיה מאוד איך יקבל יהודי מבוגר בשורה רעה זו , אך לא הייתה לו ברירה , לתדהמתו של המגיה כאשר שמע היהודי את הבשורה הרעה החל לרקוד משמחה , לא הבין המגיה לשמחה מה זו עושה וחשש שאולי נטרפה עליו דעתו מרוב צער,אך היהודי המבוגר הרגיעו ואמר לו , איך לא אשמח , הרי חס ושלום אם לא היית מגלה את הפסול הייתי עלול להיפטר מהעולם בלא להניח מעולם תפילין כשרות ועכשיו זיכני הקב"ה שאספיק עוד בסוף ימי להניח תפילין כשרות , ולא אשמח על כך?

הלוואי ונזכה כל עם ישראל לתפילין מהודרות , ובכך נזכה שגם התפילין של ריבונו של עולם שהם עם ישראל יהיו גם הן מהודרות. 

 

מאמרים נוספים

סדר הנחת תפילין

סדר הנחת תפילין

יחזיק בידו את תפיליו וינשקן לאחר הוצאתן מן הקופסה. יניח את התפילין על שמאלו (והאיטר - על ימינו) כך שהמעברתא (מקום מעבר הרצועה) תהיה לצד הכתף, וקשר היו"ד - לצד הלב, וה"בית" יהיה נוטה כלפי הלב.

הוראות לשמירה על התפילין

הוראות לשמירה על התפילין

איך תשמור כראוי על תפילין? הוראות לשמירה נכונה על התפילין. שמירה יום יומית: התפילין עשויות מעור, והן רגישות לרטיבות, לחות, חבטות, ולשינויי טמפרטורה ולהבדלי חום וקור.

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלים ויש לנו... תפידנית!

בזכות הצנחנים יש לנו ירושלי…

התפידנית הפכה היום לחלק בלתי נפרד מחיינו, עד שנראה כאילו שמרה על התפילין שלנו מאז ומעולם. אבל מתברר שעד לפני שנים מספר,  לאנשים רבים נגרם פסול בתפילין, מפני שנחשפו לנזקי הסביבה,

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד - נרתיק לתפילין

כיסויד- מגן גמיש לתפילין של יד פטנט חדש ובלעדי!  עוד מוצר איכות של תפילין בית א-ל כיסוי לתפילין של יד יוצר כדי להגן על התפילין בעת השימוש בהן, מפני חיכוך בבגד, בגוף ובכל גורם שוחק אחר. שחיקת פינות התפילין, .

 
 
 
טלפון: 02-997-4560 | פקס: 02-997-4017 | שיחת חינם 1-800-79-55-54 | אימייל: info@tefillin.co.il